Конспекти 10 клас

10 клас 

Английски език - Първи профилиращ, - ЗУЧ

Английски език - Първи профилиращ ИУЧ, 

 Английски език - Втори профилиращ ,- ЗУЧ

Английски език - Втори профилиращ -ИУЧ 

Немски език -писмен и устен изпит - ЗУЧ

Немски език - писмен и устен изпит - ИУЧ

Френски език - Първи чужд език - ЗУЧ

Френски език - Първи профилиращ - ИУЧ

Френски език - Втори профилиращ - ЗУЧ

Френски език - Втори профилиращ - ИУЧ

Испански език - Втори чужд език - ЗУЧ

Испански език - Втори профилиращ - ИУЧ

 Български език и литература  

Математика 

 Математика - ИУЧ

Физика и астрономия

Биология и ЗОО

Химия и ООС

География и икономика

История и цивилизации

Философия

Информационни технологии

Уеб програмиране

 Безопасност и долекарска помощ

Гостоприемство в туристическата индустрия

Икономика

Отчетност и работа с документи

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт