Олимпиади и състезания

 

 

 

ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА:

Лингвистика  тук.

Английски език  тук.

Немски език   - тук.

Френски език  - тук.