БДП

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, 

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.

Концепция за възпитанието и обучението по безопасността на движението по пътищата в детската градина и българското училище,

Мерки за подобряване на знанията и уменията по БДП на децата и учениците /включени в Раздел V от План-програмата за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Перник за периода 2019-2020 година/.

Програма за обучение по БДП за VIII клас

Програма за обучение по БДП за IX клас

Програма за обучение по БДП за X клас

Модул за обучение по БДП за XI клас

Модул за обучение по БДП за XII клас

Превенция на ПТП през зимния сезон -  ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ЗИМНА ОБСТАНОВКА – ПРАЗНИЦИ, ПРЕЗ КОЛЕДНАТА И ЗИМНА ВАКАНЦИЯ - виж тук.