Добри практики

Френски език - електронна книга

     Методическото обединение по френски език се включи в сътрудничество с Френския културен институт в изработването на електронна книга в чест на предстоящите летни олимпийски игри в Париж.

     Бяха написани три статии за параолимпийските спортове и бе съставена интерактивна игра за тях, статия за олимпиеца Нораир Нурикян и интервю с параолимпиеца Християн Стоянов, за което принос имаха и двете паралелки с иновативния предмет „Медии и комуникация“.

     Електронната книга ще бъде публикувана в сайта на Френския институт, както и в сайта на Гимназията на български и френски език.

Електронна книга - линк.
Ученици в Германия

         Група ученици от  11-ти DSD клас бяха на пробно следване във Висшия дуален институт в немския град Бад Мергентхайм от 20.03. до 24.03. 2023 г.

         Учениците се запознаха  с възможността за следване и едновременна практика в предприятията – партньори на вуза. Разгледаха кампуса , библиотеката, зали на вуза, помещаващ се в средновековния дворец в града, в една от лабораториите имаха възможност да правят физични опити. 

         В някои от дните  бъдещите студенти посетиха съответното предприятие, в зависимост от желаната специалност, като програмираха ,  заваряваха платки и др., запознаха се отблизо с дейността и условията за практика, а по-късно и за работа в предприятието.

Пробното следване бе много информативно и и ползотворно, учениците могат да се кандидатстват за следване още тази учебна година.


Публикувана на: 28.03.2023
               

Представители на IT компания на среща с ученици

        Програмисти, представители на IT бизнеса в България се срещнаха с ученици от 8, 9, 10 и 11 клас , профил "Софтуерни и хардурни науки".

       Те запознаха учениците с работата на компанията, етапите за разработване на софтуерен продукт и с базовите знания и умения, които трябва да притежава всеки начинаещ програмист.

      Благодарим от сърце на представителите на фирма IG ENGINEERING!

 


Публикувана на: 03.05.2023
Споделяне на добри практики!

          Аулата на Национална финансово-стопанска гимназия отвори врати и прегърна 41 ученици от профилираната подготовка по БЕЛ в 11 и 12 клас на ГПЧЕ "Симеон Радев"– град Перник и тяхната преподавателка София Стойнева.

        Финалното за учебната година предаване на училищната телевия "ПроБЕЛ" въведе ученици, учители и гости в света на литературните творби, изучавани в ХI и ХII клас.

         Чрез езика на телевизията героите споделиха с публиката своите страдания и тревоги, радости и успехи  и показаха един интердисцлинарен креативен поглед към света на литературата и другите изкуства.

             Специални благодарности от директора на училището получиха госпожа  София Стойнева, преподавател по БЕЛ,  новатор и вдъхновител и госпожа   Теменужка Крумова - Директор на ГПЧЕ"Симеон Радев".

 

 

      


Публикувана на: 26.04.2023
ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник взе участие в организираната Регионална инициатива "Иновативните училище предтавят".

 

 

 
Открит урок по физика

        

 

Днес, 17.11.2022 г. се проведе урок по физика на тема "Равновесие на телата", в който учениците от 9в клас  бяха подготвили множество опити и интерактивни игри, които показаха пред външни гости.

 

 


Публикувана на: 18.11.2022
Иновативен урок по БЕЛ

          Писателят Георги Бърдаров бе гост в ГПЧЕ "Симеон Радев". Ето какво написа той: 

"България все още има своите будители и своите млади качествени хора. Докато ги има, ще има и надежда за България. Вчера бях поканен от София Стойнева в ГПЧЕ "Симеон Радев" - Перник на открит урок по Български език и литература - иновативно, интересно, направено със сърце и мисъл!

          Една учителка, която гори в работата си и едни интелигентни млади хора, които запалени от нея, правят чудеса!

          Ако днес всеки като София действа така, сякаш от него зависи бъдещето на България утре, страната ни ще бъде нормална, развита държава.

От мен дълбок поклон за будители като София Стойнева! "


Публикувана на: 09.11.2022
Образователна инициатива "Занимания по интереси и иновативни практики"

На 04.11. 2022 г. ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, взе участие образователната инициатива "Занимания по интереси и иновативни практики", организирана от Община Перник,  където представи иновацията "Общуване без граници".
Телевизия "ПРО БЕЛ"

Галерия
Интердисциплинарен урок

Презентация 

       

          Методическото обединение по природни науки проведе интердисциплинарен урок на тема "Замърсяването на околната среда в град Перник". 

             Тъй като темата представлява все по-актуален и наболял проблем в нашия град, ученици и учители се включиха активно в намирането и изготвянето на материали по нея. 

            С помощта на приложението "Goosechase" бяха създадени мисии под формата на игри с образователна цел, в които учениците, разделени на групи се състезаваха с идеята за опазване на околната среда. 

            В заключение бяха обсъдени най-проблемните зони в града, заболяванията които причинява замърсяването на околната ни среда и бяха дадени предложения за подобряване и решение на проблемите.
Черното злато - Съдбата на Перник

       Регионална програма "Работа в екип - най-важният урок на бъдещето". Целта на програмата е да се насърчи екипната работа на учениците и стремежът им към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес. В тази връзка основна задача на преподавателите ще бъде да развиват в учениците си уменията на XXI век, необходими за успешна личностна и професионална реализация.

           По повод деня на град Перник, учениците от 12 клас - Профил "История и цивилизации" и Профил "География и икономика" изготвиха презентация на тема:"Черното злато - Съдбата на Перник " - линк.
         ЕЗИКОВАТА празнува ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ заедно с журналиста Георги Милков - международен репортер, военен кореспондент, главен редактор на списание, водещ на телевизионно предаване...

        Голямо МЕРСИ на Георги Милков за изключително интересната среща, особено важна за учениците, изучаващи новия предмет МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ...

С нетърпеливо очакване на следващата ни среща...

 
 

 

 

          Иновативен предмет "МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ" - 9 клас

          Стартира предаването на 9"в" клас  ТОВА МЕ ИНТЕРЕСУВА .

          В първото издание начинаещите журналисти се интересуват от френската игра ПЕТАНК.
ИНОВАТИВЕН МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ - "ДИРИЖИРАНО ЧЕТЕНЕ"

Борислава Николова - учител по Български език и литература

 
Урок на тема :„Моралът срещу Закона“

Борислава Николова - учител по Български език и литература

       Класната стая на 11в клас се превърна в съдебна зала по време на открит урок по литература.

       Учениците, под ръководството на преподавателя си Борислава Николова, спориха дали постъпката на Елин-Пелиновия герой Андрешко е морална.                 Законът взе превес и в резултат на проведения дебат съдебните заседатели – ученици и гости, осъдиха постъпката на Андрешко като незаконна.
Урок на тема : „Език свещен на моите деди“

Борислава Николова - учител по Български език и литература

         По повод 24 май – Денят на славянската писменост и култура профилът по БЕЛ с ръководител Борислава Николова запозна своите гости с различни факти, свързани със създаването и разпространението на глаголицата и кирилицата.

        Учениците от профилната група бяха подготвили презентации, брошури и много игри, с които да забавляват.
               Във връзка с популяризиране на проекта за иновативно училище „Общуване без граници“ и осъществяване на междупредметна връзка между новия предмет в осми клас „Основи на медии и комуникация“ и БЕЛ, на 13.01.2022 г. бе проведен бинарен урок на тема „Реклама“ от Цветанка Ташкова /учител по френски език/ и София Стойнева /учител по БЕЛ/.

               Пред ръководството на Гимназията, учители и ученици бяха представени чрез интерактивни методи, видовете реклама, характеристики и терминология на рекламата, а във втората част бяха поставени практически задачи, свързани със създаване на рекламно послание, в които бяха включени и гостите.

       Урокът приключи с конкурс за най-добра реклама и пожелания за други съвместни проекти.

 
Обмен на добри практики - НП"Иновации в действие" 

 

Линк към сайта 
Интересен метод на преподаване по време на ОРЕС.

Eсе на тема "Красотата - дар или проклятие" - Автор: София Стойнева, преподавател по Български език и литература.

 

 

 
Медиите за нас - линк
БИНАРЕН УРОК

 

         Прекрасен бинарен урок на г-жа Стойнева (БЕЛ профил - 12 клас) и г-жа Ташкова (френски език - 8 клас) или как един учебен час се превърна в телевизия на български и френски език..., един час, който с огромно удоволствие бихме гледали отново, и отново...

        Благодарим на колегите за неуморния ентусиазъм да превръщат такива уроци в традиция, на бившите колеги и ученици, че се върнаха отново в Езиковата, специална благодарност на г-жа Цекина от СОУ "Иван Рилски", че винаги ни подкрепя...