НВО 10 клас

 

 

       
Заповед на министъра на образованието и науката РД09-4065/ 30.08.2022

 
Дати за провеждане на изпитите от НВО

 

Х клас

Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа

Математика - 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа

Чужд език /по желание на ученика /-  14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото.

Информационни технологии  за измерване на дигитални компетентности /по желание на ученика/ - 19 юни 2023 г., начало 8:30часа

 

УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ЗАЛАТА 30 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТИТЕ


ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА  за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2022 – 2023 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2022 – 2023 година

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

Модел на НВО за  X клас за учебната 2022-2023година