НВО 10 клас

 

 

НВО по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

          На 15.06.2022 г. от 14,30 часа до 15,30 часа ще се проведе пробен тест  -   целта е учениците, подали заявления за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните  компетентности (ИТИДК) в Х клас, да се запознаят с графичния интерфейс и с функционалностите на изпитната система, чрез която ще се проведат изпитите.

                      Учениците, подали заявление за полагане на изпита от НВО по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (ИТИДК) в Х клас трябва да:
Заповед на министъра на образованието и науката РД09-1805/ 31.08.2021 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО

 

Х клас

Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Математика - 16 юни 2022 г., начало 9:00 часа

Чужд език /по желание на ученика /-  17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото.

Информационни технологии  за измерване на дигитални компетентности /по желание на ученика/ - 21 юни 2022 г., начало 8:30часа

 

УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ЗАЛАТА 30 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТИТЕ


ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2021/2022 година

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година
 

За повече информация - линк към сайта на МОН.