НВО 10 клас
Заповед на министъра на образованието и науката РД09-1805/ 31.08.2021 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от НВО


ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език през учебната 2021/2022 година

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности през учебната 2021/2022 година

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2021-2022 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2021-2022 година
 

За повече информация - линк към сайта на МОН.