НВО 10 клас

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания / Съгласно Заповед № РД09-2121/ 28.08.2020 г. на МОН /:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик) 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на Х клас 

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА  ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език

 

За повече информация - линк към сайта на МОН.