Европейски езиков знак

            Присъден на успешни и ефективни практики при изпълнение на проекта "Учители в действие" в областта на преподаването и изучаването на чужди езици и за реализирането на  инициативи за прилагане на нови форми, подходи и разработване на иновативните практики.