Национална телефонна линия за деца и ученици

Национална телефонна линия за деца и ученици  в риск- 116 111

                 Чрез линията децата и възрастите, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

                Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето” в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Банер на Националната телефонна линия за деца 116 111  - Линк