За зрелостника

 

Държавни зрелостни изпити 2017 година

 


 

 

 

 

 


 

Сесия май-юни

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

 

·        06.03.2017 г. до 17.03.2017 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате

·        18.05.2016 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

·         до 09.06.2016 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

 


 

Сесия август-септември

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

·         03.07.2017  – 14.07.2017 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате

·          25.08.2017 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

·         до 11.09.2017 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ


 

Презентаця с информация за ДЗИ 2017   година.