За зрелостника

 

Държавни зрелостни изпити 2019 година

 

 


Презентаця с информация за ДЗИ 2019  година.

УКАЗАНИЯ ЗА 12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО на 2018/2019 учебна година