За зрелостника

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)


Заповед на министъра на образованието  РД09-4063/30.08. 2022

Заповед на министъра на образованието  РД09 - 4060 /30.08. 2022

 
Учебно изпитни програми за ДЗИ и примерни задачи

 
ВАЖНО!!!

Изисквания към снимките за диплома

 

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

Изисквания към снимките по чл. 9, ал. 1 (ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.)

 

1. Снимките да са актуални, направени до две години преди датата на подаване на заявлението.

2. Снимките да са цветни и да са с видимо добро качество.

Не се разрешават снимки, които са копирани със скенери или размножителни машини, и ретуширани снимки.

3. Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и с дебелина между 0,12 и 0,20 мм.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

4. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.

Допуска се след обрязване на снимката размерите и да са с височина 47 ±2 мм и широчина 37 ±2 мм.

5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 31,5 и 36 мм, а за лицата до 14 години между 25 и 35 мм.

6. Изобразеното лице на снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.

Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

7. Снимките да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).

8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив - 20% сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

9. Осветяването на лицето върху снимката да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се приемат снимки с дефект "червени очи" в зениците или с контрово осветление.

10. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.

11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете - балансирани.

Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно и стъклата не са затъмнени и в тях няма отблясъци, които влошават качеството на изображението на очите.

14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя българският личен документ.

15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

16. Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.