За зрелостника

 




Държавни зрелостни изпити 2020 година

 

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити(матури), както следва:

Сесия май-юни

Сесия август-септември

 




Държавни зрелостни изпити 2019 година

 

 


Презентаця с информация за ДЗИ 2019  година.

УКАЗАНИЯ ЗА 12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО на 2018/2019 учебна година