За зрелостника

 

 

Заповед на министъра на образованието  РД09-2046/28.08. 2023

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2024 г. - презентация

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК)

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (ДЗИ)

 
ИНФОРМАЦИЯ - ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ НА ЗРЕЛОСТНИЦИ 

 

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите?

- Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

- Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

- в офис на приходната агенция

- по пощата с обратна разписка

- през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

  

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

 

За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. 

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

Абитуриенти – здравни осигуровки

Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

-? Проверка на здравноосигурителния статус

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 
Учебно изпитни програми за ДЗИ и примерни задачи

 
ВАЖНО!!!

Изисквания към снимките за диплома

 

Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1

Изисквания към снимките по чл. 9, ал. 1 (ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ Приет с ПМС № 13 от 08.02.2010 г.)

 

1. Снимките да са актуални, направени до две години преди датата на подаване на заявлението.

2. Снимките да са цветни и да са с видимо добро качество.

Не се разрешават снимки, които са копирани със скенери или размножителни машини, и ретуширани снимки.

3. Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и с дебелина между 0,12 и 0,20 мм.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

4. Снимките да са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.

Допуска се след обрязване на снимката размерите и да са с височина 47 ±2 мм и широчина 37 ±2 мм.

5. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 31,5 и 36 мм, а за лицата до 14 години между 25 и 35 мм.

6. Изобразеното лице на снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.

Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

7. Снимките да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).

8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив - 20% сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

9. Осветяването на лицето върху снимката да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се приемат снимки с дефект "червени очи" в зениците или с контрово осветление.

10. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.

11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете - балансирани.

Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно и стъклата не са затъмнени и в тях няма отблясъци, които влошават качеството на изображението на очите.

14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя българският личен документ.

15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

16. Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.