Графици и документи
 

2021/2022 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

График за консултации с родители - II срок на учебната 2021/2022 година

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2021/2022 година

График за класни работи - II срок на учебната 2021/2022 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2021/2022 година

График за дежурство II срок на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на поправителни изпити СФО и изпити за 11 клас за определяне на срочна оценка втори срок

График за провеждане на изпити за СФО за 11 клас

График за консултации с родители - I срок

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2021/2022 година

График за класни работи - I срок на учебната 2021/2022 година

График за контролни работи - I срок на учебната 2021/2022 година