Графици и документи
2018/2019 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

Дневен режим в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник

График за  дежурства - II срок

График за консултации с родители - II-срок

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2018/2019 година

График за класни работи - II срок на учебната 2018/2019 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение

 

График за  дежурства - I срок

График за консултации с родители - I-срок

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2018/2019 година

График за класни работи - I срок на учебната 2018/2019 година

График за контролни работи - I срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение