Графици и документи

 

 
 

2023/2024 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

Дневен режим

 

График за консултации с родители - I срок на учебната 2023/2024 година

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2023/2024 година

График за класни работи - I срок на учебната 2023/2024 година

График за дежурство - I срок на учебната 2023/2024 година