Графици и документи

График за класни работи - IІ срок на учебната 2016/2017 година

График за консултации с родители

График за консултации с ученици - II-срок на учебната 2016/2017 година

График за  дежурства

Дневен режим в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник