Графици и документи
2017/2018 УЧЕБНА  ГОДИНА

Дневен режим в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник

График за  дежурства - IIсрок

График за консултации с родители - II-срок

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2017/2018 година

График за класни работи - II срок на учебната 2017/2018 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение

 

 

 

График за  дежурства - ПЪРВИ СРОК

График за консултации с родители

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2017/2018 година

График за класни работи - I срок на учебната 2017/2018 година

График за контролни работи - I срок на учебната 2017/2018 година

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение - сесия м. Януари 2018 година

 


2016/2017 УЧЕБНА  ГОДИНА

График за класни работи - IІ срок на учебната 2016/2017 година

График за консултации с родители

График за консултации с ученици - II-срок на учебната 2016/2017 година

График за  дежурства

Дневен режим в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник