Графици и документи
 

2022/2023 УЧЕБНА  ГОДИНА

 

Дневен режим

 

График за консултации с родители - II срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2022/2023 година

График за класни работи - II срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2022/2023 година

График за дежурство - II срок на учебната 2022/2023 година


 


 


График за консултации с родители - I срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2022/2023 година

График за класни работи - I срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни работи - I срок на учебната 2022/2023 година

График за дежурство - I срок на учебната 2022/2023 година