Графици и документи

 

 
 

2022/2023 УЧЕБНА  ГОДИНА

График за провеждане на поправителни  изпити за определяне на годишна оценка - сесия месец Септември 2023

 

ГРАФИК ИЗПИТИ СФО

Дневен режим

График за консултации с родители - II срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации с ученици - II срок на учебната 2022/2023 година

График за класни работи - II срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни работи - II срок на учебната 2022/2023 година

График за дежурство - II срок на учебната 2022/2023 година


 


 


График за консултации с родители - I срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации с ученици - I срок на учебната 2022/2023 година

График за класни работи - I срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни работи - I срок на учебната 2022/2023 година

График за дежурство - I срок на учебната 2022/2023 година