Квалификация

Тема: Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици

Гр. Перник, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев"

Дата:08.09.2022 г.

От 10:00 часа.

Обучителна организация – "Евроклас"

Брой учители- 40
Тема: СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ - Burnout

Защо изгаряме?

Гр. Кюстендил- 13.05-14.05.2022г.

От 14.00ч. до 18.00ч. /петък

От 10.00ч. до 12.00ч. /събота

Обучение /6 астрономичeски часа/

Обучителна организация – ГПЧЕ „Симеон Радев“, обучител- Силвия Анева/ педагогически съветник- психолог/

Брой учители- 33