Квалификация

Тема: Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици

гр. Перник, в сградата на ГПЧЕ "Симеон Радев"

Период  от 08.09.2022 г. до 18.09.2022г.

Присъствено на 08.09.2022г. – от 10:00 часа -  8часа

Обмен на добри практики със СУ "Васил Лески", гр. Велинград– 29.10.2022 – 30.10.2022 г.

Обучителна организация – "Евроклас"

Брой учители- 45
Тема: СИНДРОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ - Burnout

Защо изгаряме?

Гр. Кюстендил- 13.05-14.05.2022г.

От 14.00ч. до 18.00ч. /петък

От 10.00ч. до 12.00ч. /събота

Обучение /6 астрономичeски часа/

Обучителна организация – ГПЧЕ „Симеон Радев“, обучител- Силвия Анева/ педагогически съветник- психолог/

Брой учители- 33