Съобщения

     

 
Заседание на Обществен съвет

На 04.10.2023 г. , в 17.30 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Отчитане изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
 2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2022/2023 г.
 3. Разни


Заседание на Обществен съвет

 На  11.07.2023 г. , в 17.00 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:

 1. Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2023 година .
 2. Разни – Утвърждаване на учебниците и УУП за учебната 2023/2024 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.
Обществен съвет

На  05.04.2023 г. , в 17.30 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2023 година
 2. РазниОбществен съвет - заседание!!!

На  05.12.2022 г. от 18.00ч. във видеозалата на втория етаж, ще се проведе заседание на обществения съвет   при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Представяне на инициативата за Обществен съвет към ГПЧЕ ”С. Радев”- гр. Перник
 2. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 3. Избор на членове на  Обществен съвет към ГПЧЕ ”С. Радев” - гр. Перник

 Обществен съвет!

 

 

На   13.07.2022 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17  ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

 

 1. Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2022 година .
 2. Разни – Утвърждаване на учебниците и УУП за учебната 2022/2023 г.

 

 

 
 

 

На  14.10.2021 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17. ще се проведе заседание на обществения съвет,  при следния дневен ред:

 1. Отчитане изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2021 г
 2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021г
 3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.
Обществен съвет!

 

На 21.04.2021 г., в ГПЧЕ "Симеон Радев" - гр. Перник, ул. Благой Гебрев 17, ще се проведе  среща на съвета на настоятелите и на обществения съвет.

Заседанието ще се ппроведе при следния дневен ред:

1. Запознаване с бюджета за 2021 година и планираните ремонтни дейности.

2. Отчитане изпълнението на  бюджета за първото тримесечие на 2021 година.

3. Отбелязване 30 годишнината от създаването на гимнаизята.

4. Разни
          Обществен съвет!

      На  14.01.2021 година от 16:00 часа, в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17,   ще се проведе заседание на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2020 г
 2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ ”С.Радев” за учебната 2021/2022 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.

 
Обществен съвет!

  На  15.10.2020 г., от 16.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17. ще се проведе заседание на обществения  при следния дневен ред:

 1. Отчитане изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2020 г
 2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2019/2020г
 3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.
Важно съобщение за ученици и родители!!!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 - тук.

 

 
    

   

           Ученическият съвет към ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник, реши тази година, вместо цвете за първия учебен ден, да помогнем на Иво Христов от град Радомир, като бъде поставена кутия за благотворителност на входа на училището.

           На 12-годишна възраст, той е диагностициран с много тежко заболяване – неврофиброматоза.

           Последват 4 мозъчни операции в Германия, вследствие на които Иво губи слуха на дясното си ухо, а с лявото чува едва на 50%. Въпреки това той е пълноценен ученик и човек. 

           На 13-годишна възраст започва да пише. 

           От няколко седмици е факт и седмата му книга „Портиерът към ада“. 

           Носител е на множество литературни призове, най-престижният от които е Вазовската награда. 

          Ще помолим всеки,  който има възможност да бъде съпричастен!

 

 
ВАЖНО!!! СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ!!!

Скъпи родители,

2019-2020 учебна година за всички нас беше трудна и с неочаквани препятствия.Те бяха породени от световната пандемия от коронавируса – Ковид 19.

С цел намаляване на риска от заразяване с вируса, безопасността и опазване здравето на нашите деца, както и това на техните учители, ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев" прецени да премине на двусменен режим и часове на блок. Това ще намали струпването на много ученици по едно и също време в тесни пространства като входове и коридори и ще даде възможност за работа в по-малко на брой класни стаи наведнъж.

В тази връзка искаме да ви попитаме как предпочитате да се осъществи промяната на смените - всеки месец  или на учебен срок?

За да изразите вашето мнение, свържете се с класния ръководител.

Ще очакваме бърза обратна връзка, за да можем да направим седмичното разписание за началото на учебната година. 

От ръководството на ГПЧЕ „ Симеон Радев”
Откриване на новата учебна година!

Тържественото откриване на новата 2020/2021 учебна година за осми клас ще се състои на 15.09.2020 година, от 9:30 часа в двора на ГПЧЕ "Симеон Радев" - гр. Перник.

За останалите паралелки час на класа ще се проведе  в класните стаи при следния график:

9 клас - 11:30 часа

10 клас - 11:00 часа

11 клас - 10:30 часа

12 клас - 10:00 часа

 

     

 
НВО 10 КЛАС - ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

        Учениците, които желаят да се явят на НВО 10 клас по чужд език и/или информационни технологии /ПО ЖЕЛАНИЕ/ , изтеглете заявленията от сайта, попълнете ги  и  ги изпратете  на имейла на училището /сканирани или снимани дори и с телефон, може и без подпис/ - gp4e@mail.bg  в срок до 07.04.2020г.

ЗА ВСЕКИ ИЗПИТ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ.

1. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас изтегли от тук. - формат .pdf

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас изтегли от тук. - формат .docx

2. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас изтегли от тук. - формат .pdf

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас изтегли от тук. - формат .docx

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 07.04.2020г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ 2020 ГОДИНА  - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО, ПОПЪЛНЕТЕ КАТО ВНИМАВАЙТЕ ДАННИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА ТЕЗИ ОТ ЛИЧНАТА ВИ КАРТА, ПОДПИШЕТЕ, СНИМАЙТЕ ИЛИ СКАНИРАЙТЕ И ИЗПРАТЕТЕ НА  ИМЕЙЛА НА ГПЧЕ "СИМЕОН РАДЕВ" - ГРАД ПЕРНИК /gp4e@mail.bg/  В СРОК ДО 16.03.2020 ГОДИНА.
На  14.01.2020 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ“С.Радев - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет..

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2019 година
 2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ”С.Радев” за учебната 2020/2021 г.
 3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.