Прием

 

 

 

 

 

 
Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.

 Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  
Утвърден план прием-за учебната 2021/2022 година, след завършвано основно образование, в ГПЧЕ "Симеон Радев" - град Перник, на основание Заповед №РД - 04 - 37 / 23.04.2021 г. на РУО град Перник.

 


 

Балообразуване - УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ + УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ + ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 План - прием в 8 клас
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2021 – 2022 година от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование

 

Изпитите за проверка на способностите НЕ са необходими за прием в ГПЧЕ "Симеон Радев".