Прием 

 

 
График за работа на комисията по приема

на ученици за учебната 2022/2023г.

 

 

​I етап

 

13.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

 

14.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

 

15.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

 

 

 

                              I I етап

 

21.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

 

22.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

 

 

                              I I I етап

 

          01.08.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

          02.08.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.

 Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  
Утвърден план прием-за учебната 2022/2023 година, след завършвано основно образование, в ГПЧЕ "Симеон Радев" - град Перник, на основание З А П О В Е Д № РД-04-23/20.04.2022 г на РУО Перник

План - прием в 8 клас


 

Балообразуване - УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ + УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ + ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2022 – 2023 година 

 

 

Вид дейност

Прием в VIII клас

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във  втори етап на класиране

13 – 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21 – 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 – 02 август 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август

2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора, до 10 .09.2022

 

Изпитите за проверка на способностите НЕ са необходими за прием в ГПЧЕ "Симеон Радев".

  


БРОШУРА


РАМКОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ