Прием

Свободни места в 8 клас

ГПЧЕ „Симеон Радев” обявява следните свободни места в 8 клас за учебната 2017/2018г.:

Английски език с испански език – 1 място
Английски език с френски език – 1 място
Френски език с английски език – 2 мeстa
Екскурзоводство – 5 места

Класирането на учениците ще се проведе на 28.08.2017г. – 9.00ч.  и ще бъде по бал, като за целта желаещите представят в канцеларията на гимназията в същия ден следните документи:
Оригинал на Удостоверение за завършен 7 клас
Служебна бележка с оценките от НВО
Медицинско свидетелство /само за паралелка „Екскурзовод”/

 

 

 

 

                        

 

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА  2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  

28.06.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

29.06.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

30.06.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.30 ЧАСА

 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ  

05.07.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

06.07.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

07.07.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.30 ЧАСА

 

 

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  

18.07.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА

19.07.2017 ГОДИНА - ОТ 8.00 ЧАСА ДО 16.30 ЧАСА

 

ПРИЕМ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ

ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК една паралелка
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК една паралелка
НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК две паралелки
ФРЕНСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК една паралелка

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК  /ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ - една паралелка

 

Балообразуването за всички паралелки, съгласно чл.57от Нареба 10 за Организация на дейностите в училищното образование ще бъде както следва:

  • Удвоения резултат от НВО - БЕЛ
  • Удвоения резултат от НВО - Математика
  • Оценката по БЕЛ от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по Математика от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

 

 

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища