Прием

 

 

                              

 
Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.

 Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  
 


 

Балообразуване - УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ + УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ + ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 
График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2022 – 2023 година 

 

 

Вид дейност

Прием в VIII клас

Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

03 – 21 май 2023 г.

Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г

до 04 юли 2023 г

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

05 – 07 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 

до 12 юли 2023 г

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 – 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 

20 – 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25 юли 2023 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 

01 август – 02 август 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  определя се от директора, до 11 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен планприем до 14 септември 2023 г. вкл

 

Изпитите за проверка на способностите НЕ са необходими за прием в ГПЧЕ "Симеон Радев".

  

 

РАМКОВИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ