Прием

 

 

 

 

 

                      

 

ПРИЕМ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


СВОБОДНИ МЕСТА В ГПЧЕ"СИМЕОН РАДЕВ" СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

АНГЛИЙСКИ И ИСПАНСКИ ЕЗИК - 2 СВОБОДНИ МЕСТА

ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 3 СВОБОДНИ МЕСТА

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ - 8 СВОБОДНИ МЕСТА

                 Подаването на документите след трети етап на класиране е от 03.08.2018 година до 03.09.2018 година в канцеларията на училището.

Необходими документи :

1. Заявление до директора

2. Свидетелство за основно образование

3. Служебна бележка за точките от НВО по Български език и Математика.

 

Резултатите  се обявяват  на 09.09.2018 г.

 
Работно време

на комисята за прием на ученици

 

I-во класиране

 

04.07.2018г. – от 8.00ч.  до 18.00ч.

05.07.2018г. – от 8.00ч.  до 18.00ч.

06.07.2018г. – от 8.00ч.  до 16.30ч.

 

II -ро класиране

 

13.07.2018г. – от 8.00ч.  до 18.00ч.

16.07.2018г. – от 8.00ч.  до 18.00ч.

17.07.2018г. – от 8.00ч.  до 16.00ч.

 

III -то класиране

 

27.07.2018г. – от 8.00ч.  до 18.00ч.

30.07.2018г. – от 8.00ч.  до 16.00ч.

 

 

Необходими документи за записване:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал

 

  1.  Само за професионалната паралелка – медицинско свидетелство

 
 ПРОФИЛ: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ФРЕНСКИ ЕЗИК една паралелка
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИСПАНСКИ ЕЗИК една паралелка
НЕМСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК две паралелки
ФРЕНСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ ЕЗИК една паралелка

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК  /ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ - една паралелка

 

Балообразуването за всички паралелки, съгласно чл.57от Наредба 10 за Организация на дейностите в училищното образование ще бъде както следва:

  • Удвоения резултат от НВО - БЕЛ
  • Удвоения резултат от НВО - Математика
  • Оценката по БЕЛ от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
  • Оценката по Математика от Свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки