Прием

 

 

 

 

 

 

 

ГПЧЕ „Симеон Радев“ обявява 1 свободно място след трети етап на класиране както следва:

  • Паралелка с профил Чужди езици – френски език с английски език – 1 място.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Свидетелство за основно образование

Документите се подават в канцеларията на гимназията от 03.08.2020г. до 05.08.2020г. (до 12.00ч.)
Заявление за записване в осми клас.- изтегли от тук.Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  

 

 


Балообразуване - УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ + УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ + ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ„Балообразуване - УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО БЕЛ + УДВОЕНАТА ОЦЕНКА ОТ НВО ПО МАТЕМАТИКА + ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ + ОЦЕНКАТА ПО БЕЛ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Държавен План - прием в 8 клас

 

 

 

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно
образование за учебната 2020 – 2021 година, съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование

 

 

 

 

ГПЧЕ

ГПЧЕ "Симеон Радев"-прием за учебната 2020/2021 г.

Click to read this book, made with Book Creator

https://read.bookcreator.com