Бланки за изтегляне

1. Заявление за записване на ученик в 8 клас

2. Заявление за избор на четвърти профилиращ предмет

3. Заявление за СИП

4. Заявление за СИП - чужд език

5. Заявление за промяна на оценка

6. Мотивирано заявление за разрешаване на три дни отсъствие от училище

7. Мотивирано заявление за  разрешаване до седем дни отсъствие от училище 

8. Заявление за издаване на  справка за успеха  и хорариума от учебни часове