Еразъм+ акредитация 2021-2027

 

Проект #2022-1-BG-KA121-SCH-000063899

Сайт на проекта - линк

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
 

1.ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ.

2.ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ОБЛАСТИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА КЛИМАТА И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ.

3. МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ ЗА СПОДЕЛЯНИЕ НА ОПИТ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИЯ ПРЕДМЕТ „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ“