Символи и ритуали

 

 

 

Песен за мечтите

 

Автор на текста: Людмила Джонева - преподавател по "История и цивилизация"

Автор на музиката: Дарин Бърнев - преподавател по "Музика"