Проекти

 

 

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

 

 

 

Проект "Твоят час" 2017-2018 учебна година

 
 

Проект "Учители в действие" с регистрационен номер 2017-1-BG -01 – КА101-035987 по програма „Еразъм+" - информация за проекта

 

 


2017/2018 учебна година

2016-2017 учебна година

2015-2016 учебна година

2014-2015 учебна година

 

 

 

 

Проект "Твоят час" 2017-2018 учебна година