Конспекти 8 клас

 

2023/2024 учебна година

8а  клас  - Профил"Чужди езици":Английски език - интензивноАнглийски език -ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8б клас  - Профил"Софтуерни и хардуерни науки": Английски език,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформатика ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8в и 8г  клас  -  Профил"Чужди езици":Немски език - интензивноНемски език - ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ,  ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8д  клас  - Профил"Чужди езици":Френски език -интензивно,  Френски език - ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8е  клас  -Профил"Софтуерни и хардуерни науки": Френски езикБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологии,  Информатика  , Философия,  , Изобразително изкуство,  МузикаФВС

 

 

 

2022/2023 учебна година

8а  клас  - Английски език - интензивноАнглийски език -ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8б  клас  -Немски език - интензивноНемски език - ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧ,  ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8в  клас  - Немски език - интензивноНемски език - ИУЧ,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформационни технологии -ИУЧФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8г  клас  -Френски език -интензивно,  Френски език - ИУЧБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологииФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8д  клас  -Английски език,  Български език и литератураМатематикаИнформационни технологииИнформатика ФилософияИзобразително изкуство,  МузикаФВС

8е  клас  -Френски езикБългарски език и литератураМатематикаИнформационни технологии,  Информатика  , Философия,  , Изобразително изкуство,  МузикаФВС

 

Конспект "Основи на медии и комуникация"

Конспект "Основи на уеб програмирането"