Учебни планове и конспекти

КОНСПЕКТИ - ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

                 Английски език - първи чужд 

8 клас     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

Английски език - втори чужд

     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Немски език - първи чужд 

8 клас     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

Немски език - втори чужд 

     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Френски език - първи чужд 

8 клас     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

Френски език - втори чужд 

     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Испански  език 

    9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Български език и литература

8 клас     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Математика

8 клас     9 клас    10 клас   11 клас  11 клас - ЗИП    12 клас   12 клас-ПП

 

Информатика

     9 клас    10 клас  

 

Информационни технологии

8 клас   8 клас -ЗИП   9 клас -ЗП       10 клас  - ЗП     11 клас  -ЗИП     12 клас - ЗИП

 

Физика и астрономия

     9 клас    10 клас   11 клас  12 клас

 

Химия и опазване на околната среда

    9 клас    10 клас   11 клас  

 

Биология и здравно образование

    9 клас    10 клас   11 клас  12 клас - ПП

 

География и икономика

   9 клас    10 клас   11 клас   12 клас-ЗП   12 клас-ПП

 

История и цивилизация

     9 клас    10 клас   11 клас   12 клас

 

Философски цикъл

Философия - 8 клас     Психология и логика - 9 клас      Етика и право -10 клас   

Философия - 11 клас       Свят и личност - 12 клас

 

Музика

8 клас     9 клас    

 

Изобразително изкуство

8 клас     9 клас    

 

Физическо възпитание и спорт

конспект


Учебни планове за учебната 2017-2018 година 

Учебните планове 
Учебни планове за учебната 2016-2017 година 

 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2015-2016 година 

 

 Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2014-2015 година 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2013-2014 година 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език

 

Учебни планове за учебната 2012-2013 година 

Английски език - Немски език

Английски език - Френски език

Немски език - Английски език

Немски език - Испански език

Френски език - Английски език

Френски език - Испански език