Стипендии

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

в ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник – за учебната 2016/2017 година

втори учебен срок

 

1. СТИПЕНДИЯ ЗА ВИСОК УСПЕХ:

    Успехът на учениците, кандидатстващи за стипендия, трябва да е отличен 5.50 и по-висок.

    Учениците с успех отличен 6.00 получават максималния размер на стипендията, определен от Комисията.

 

2. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА СИРАЦИ:

   На ученици с един родител се отпуска  целогодишна стипендия без значение от успеха им.

 

3. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ ЗА НИСЪК ДОХОД:

   Успехът на учениците, кандидатстващи за този вид стипендия, трябва да е много добър 4.50    и по-висок.

   Доходът на член от семейството им за последните 6 месеца не трябва да надвишава 468.00 лева.