Стипендии

 

 

 

   

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ  В ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“  - гр. Перник - тук.

Предложение на комисията за стипендии в ГПЧЕ"Симеон Радев" - тук.