Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

        

 

VIII клас 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език ЗП „Focus for Bulgaria”, А1, A2, B1

Учебник и тетрадка

П. Райли и колектив;

Б.Михаловски и колектив

2017-2020

“Pearson Education – Longman”, представлявано от „С.А.Н.-ПРО”ООД

2

Немски език

„Exakt für dich“А1, А2, В1.1, учебник и тетрадка

Джорджо Мотта, Микаела Петкова-Кесанлис

2017-2020

„КЛЕТ България”ООД

3

Френски език

Учебник  и тетрадка„Club@dos pour la Bulgarie”, A1, A2 , B1.1

Аурели Комбриат, Катя Копола, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

2017- 2020

„Клет България” ООД

4

Литература, ЗП

Кирил Топалов,

Ангел Малинов

2017- 2020

”Просвета плюс”ЕООД

5

Български език, ЗП

Весела Михайлова

 и колектив

2017- 2020

”Просвета - София”АД

6

Философия

Галя  Герчева - Несторова

2017- 2020

„Педагог 6“

7

Информационни технологии

Елиза Стефанова  и колектив

2017- 2020

“Просвета -София“АД”

8

Математика, ЗП

Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

2017- 2020

“Архимед 2”ЕООД

9

Изобразително изкуство /печатно издание с електронен вариант/

Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

2017- 2020

ИК „Анубис”ООД

10

Музика, ЗП

М.Толедова

и колектив

2017- 2020

“Изкуства” ЕООД

11

Информатика /само за профил Софтуерни и хардуерни науки/

Красимир Манев , Нели Манева , Велислава Христова

2017-2020

“Изкуства” EООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Gateway 2 nd edition B 1 и учебна тетрадка -І ЧЕ

 

 

“ McMillan“

2

Английски език - ЗП ІІ ЧЕ Solutions, A2- учебник  и учебна тетрадка

Tim Falla, Paul A. Davies

2017-2020

Oxford University Press

3

Немски език „Aspekte junior B1 Band1” , І  ЧЕ

Уте Коитан,Хелен Шмиц, Таня Зибер, Ралф Зонтаг

2018-2020

„Клет България”ООД

5

Френски език, учебник и тетрадка „Version Originale pour la Bulgariе, B1.1 ЧЕ

М. Дение, А. Гармендиа, К. Ройе, М-Л. Лион-Оливиери

2018 -2020

„Клет България”ООД

6

Френски език „Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 1

Учебник и тетрадка,ІІЧЕ

Ана -Мария Крими, Д. Хатюл, В. Любенова, Л. Гълъбова

2018-2020

„Клет България”ООД

7

  CON GUSTO A1 tomo 1+2    libro + cuaderno  ІІ  ЧЕ

 

 

Клет България ООД

8

Литература

Александър Асенов Панов, Младен Цветанов Влашки

2018-2020

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

9

Български език

Александър Асенов Панов

2018-2020

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

10

Математика

печатно издание с електронен вариант

Мая Събчева Алашка

Райна Милкова Алашка

Георги Паскалев Иванов

2018-2020

“Архимед 2”ЕООД

11

Информационни. технологии

Коста Гъров и колектив

2018-2020

“Изкуства” ЕООД

12

Философия

Галя Герчева- Несторова и колектив

2018-2020

СД “Педагог 6”–Делев, Луизова и с-ие

13

Физика и астрономия 

Максим Максимов ,

Ивелина Димитрова

2018-2020

“Булвест 2000”ООД

14

Биология и ЗО, ООП за профил. и профес. образ. с интенз.изуч. на чужд език /преведен на АЕ 1 и 2 част, преведен на НЕ 1 и 2 част/

Владимир Овчаров и колектив

2018-2020

“Булвест 2000”ООД

15

Химия и ООС ЗП

/учебник за 9 клас/

За 9а - 1 и 2 част на АЕ

Д. Данаилов, Св. Бонев и колектив

2018-2020

“Булвест 2000”ООД

16

История и цивилизации /1 и 2 част за 9 кл при интенз. изуч. на чужд език/

За 9б -  преведен на НЕ

Андрей Пантев и колектив

2017-2020

„Булвест 2000”ООД ”

 

За 9в 

История и цивилизации за 8. клас: Първа част в 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Учебна програма 2020/2021 - Борислав Гаврилов (Просвета)

История и цивилизации за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език - част 2. Учебна програма 2020/2021 - Андрей Пантев (Булвест-2000) клас

Борислав Гаврилов

 

 

 

 

Андрей Пантев

 

Просвета

 

 

 

Пантев (Булвест-2000) клас

17

География и икономика /1и 2 част за 9 кл /при интенз. изуч. на чужд език/

Румен Пенин и колектив

2017-2020

“Булвест2000”ООД

18

Музика, ЗП

 

2018-2020

 

19

Изобразително изкуство

Бисер Илиев Дамянов

Анна Иванова Генчева

2018-2020

ИК ,,Анубис” ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език ООП „Focus for Bulgaria”B1, уч. и тетрадка  -І ЧЕ

П. Райли и колектив

Б.Михаловски и колектив

2017-2020

“Pearson Education – Longman”,представлявано от „С.А.Н.-ПРО”ООД

2

Английски език ООП Solutions - част В1.1, уч и тетрадка - ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017-2020

Oxford University Press

3

Немски език „Deutsch.Com” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

 2017-2020

Huеber Verlag

 

4

Немски език „Ausblick-2,  І ЧЕ

 

 2017-2020

Huеber Verlag

 

5

Френски език, учебник и тетр. „Version Originale pour la Bulgariе, B1.2-ра част І ЧЕ

Моник Дение, А. Гармендиа, К.Ройе, М.-Лор Лион-Оливиери

2018 – 2020

„Клет България”ООД

6

  CON GUSTO A2 tomo 1+2  libro + cuaderno - ІІ  ЧЕ

 

 

Клет България ООД

7

Руски език за 10 клас – ФУЧ

Диалог с Россией – 1 год. обучения (9 класс)

 

 

2019-2020

Булвест 2000

7

Литература, ООП

Александър Асенов Панов

2019-2020

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

8

Български език, ООП и ПП

Александър Асенов Панов

2019-2020

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

10

Математика, ООП

 

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

2019-2020

 

“Архимед 2”ЕООД

 

11

Информационни технологии, ООП

проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов

2019-2020

 

Изкуства

 

12

История и цивилизация, ООП за 10 клас

Пламен Павлов, проф. Гаврилова и колектив

 2019-2020

 

“Просвета-София”

 

13

Философия, ООП- учебник + уч. тетрадка

Сергей Герджиков

2019-2020

Екстрем

14

Физика и астрономия - ООП, 

 

М. Максимов,

Г. Христакудис

2019-2020

 

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

15

Химия и ООС за 10 кл 

Б. Донкова, В. Бойчев и

колектив

2019-2020

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

16

Биология и ЗО, ООП за 10 клас

Вл. Овчаров, К. Йотовска и колектив

2019-2020

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

 

17

География и икономика, ООП  учебник за 10 кл

Р. Пенин и колектив

 

2019-2020

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

18

Атлас по География на България за 10 кл

 

2019-2020

Издателство Домино

19 Изобразително изкуство

Бисер Илиев Дамянов

Анна Иванова Генчева

2018-2020 ИК ,,Анубис” ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1.

Legacy B 2.1 и учебна тетрадка

 

 

Express Publishing

2

Английски език ЗП Solutions - Upper-Intermediate –учебник и тетрадка- ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2020

Oxford University Press

3

Немски език

Учебник „Aspekte junior für Bulgarien B2.1

Kursbuch”, B2.1.

(печатно издание с електронен вариант)

Уте Коитан

Хелен Шмиц

Таня Зибер

Ралф Зонтаг

2020

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”

ООД

4

Френски език – д,е

Version originale, В2  ООП

Nikel B2 ПП

Фабрис Бартелеми и колектив

2020

Клет България ООД

Clé International ”

5

Френски език-б

ЗУЧ и ИУЧ – Vite  A2

 

2020

Клет България ООД

Clé International ”

7

LA ESCALERA  B1   libro + cuaderno

 

 

 

8

Руски език „Диалог с Россией”, ПП, І- вий год обучения ,/уч от 9 клас/

Лиляна Изворска и Галина Лилова

2020

“Булвест 2000”ООД

9

Български език, ЗП

Весела Михайлова и колектив

2020

„Просвета плюс“ АД

10

Литература, ЗП

Весела Михайлова

 и колектив

2020

„Просвета плюс“ АД

11

Математика, ЗП

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

2020

“Архимед 2”ЕООД

12

Информационни технологии за 11 клас –Модул1 –Анализ и обработка на данни

Модул 2- Мултимедия

 

Иван Първанов, Людмил Бонев

2020

ИК“Домино“

13

История и цивилизация ПП

Борислав Гаврилов и колектив

2020

Просвета АД

14

География и икономика ПП 1 модул

Румен Пенин и колектив

2020

Клет България

15

География и икономика ПП 2,3,4 модул

Стела Дерменджиева

и колектив

2020

Просвета АД

16

Философия ПП 1, 3 и 4 модул

Герджиков

 

Клет

17

Химия и опазване на околната

среда ПП – Модул 1 и Модул 2

 

 

  Просвета

18

Биология и здравно

образование,ПП

 

 

Клет

19

Гражданско образование

 

 

Клет

20

Физика ПП – „Движение и енергия. Модул 1

 

Поле и енергия - Модул 2

Максим Максимов

 

 

Виктор Иванов

 

Клет

 

 

Просвета

 

21

Информатика ПП

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране

Модул 2: Структури от данни и алгоритми

Красимир Манев, Филип Андонов, Велислава Христова, Нели Манева   “Изкуства” EООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

 

1

Legacy B 2.1 и учебна тетрадка

 

 

Express Publishing

2

Английски език ЗП Solutions - Upper-Intermediate, учебник и тетрадка - ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017-2017

Oxford University Press

3

Немски език      „Ausblick 3“ І ЧЕ

 

2009-2017

Huber Vorlag

4

Немски език „Deutsch.Com 3” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

2009-2017

Huber Vorlag

5

Френски език

Echo В 2, І ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

2009-2017

„ Clé International ”

6

Vite А2 -  ІІ ЧЕ

 

 

“ Clé International ”

7

Испански език –  LA ESCALERA  B1.1   libro + cuaderno  - ПП, ІІ ЧЕ

 

 

 

8

Литература, ЗП и ПП

Ил. Кръстева и

колектив

2002 –2017

Булвест 2000”

9

Български език, ЗП и ПП

Т. Бояджиев и

колектив

2002 –2017

ИК “Анубис”

10

Математика, ЗП

 

Математика, ПП

   

 „Архимед“

 

„Веди“

11

Информационни технологии,

Модул3 -  Уеб дизайн

Модул 4 - . Решаване на проблеми с ИКТ

Иван Първанов, Людмил Бонев

2021

ИК“Домино“

12

История и цивилизация,  Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

Михаил Груев и колектив

 

“Просвета”

13

Философия ПП - 2, 5 и 6 модул

Герджиков

 

„Клет“

14

Биология и здравно образование ПП

 

 

„Клет“

15

География и икономика, ПП

Модул 5. България и регионална политика

 

Модул 6. Географска и икономическа информация

 

 

Емилия Патарчанова и колектив

 

Евгения Сарафова и колектив

2021

„Клет България“

16

Гражданско образование

 

 

„Педагог 6“

17

Физика и астрономия

Атоми, вълни и кванти. Модул 4

 

Съвременна физика. Модул 5

Виктор Иванов и др.

 

Ева Божурова и Иван Петков

 

изд. „Просвета“

 

„Клет“