Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

VIII клас 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни        Цена

издания

Издателство

1

Учебник „Legacy”, А1, А2,B1.1

Учебна тетрадка „Legacy”, А1, А2, B1.1 .

Jenny Dooley

2017-2021     133.00 лв.

„ЮНИВЪРС” ЕООД, изключителен представител за България на издателство „ Express Publishing ”

2

Немски език

„Exakt für dich“А1, А2, В1.1, учебник и тетрадка

Джорджо Мотта, Микаела Петкова-Кесанлис

2017-2020    138.00 лв.

„КЛЕТ България”ООД

3

Френски език

Учебник  и тетрадка„Club@dos pour la Bulgarie”, A1, A2 , B1.1

Аурели Комбриат, Катя Копола, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

2017- 2020    141.00 лв.

„Клет България” ООД

4

Литература, ЗП

Кирил Топалов,

Ангел Малинов

2017- 2021       13.00 лв.

”Просвета плюс”ЕООД

5

Български език, ЗП

Весела Михайлова

 и колектив

2017- 2021       10.00 лв.

”Просвета - София”АД

6

Философия

Галя  Герчева - Несторова

2017- 2020       12.00 лв.

„Педагог 6“

7

Информационни технологии

Елиза Стефанова  и колектив

2017- 2020       9.00 лв.

“Просвета -София“АД”

8

Математика, ЗП

Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

2017- 2020      16.00 лв.

“Архимед 2”ЕООД

9

Изобразително изкуство /печатно издание с електронен вариант/

Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

2017- 2021

ИК „Анубис”ООД

10

Музика, ЗП

М.Толедова

и колектив

2017- 2020

“Изкуства” ЕООД

11

Информатика /само за профил Софтуерни и хардуерни науки/

Красимир Манев , Нели Манева , Велислава Христова

2017-2020      15.00 лв.

“Изкуства” EООД

12 Христоматия по литература Мартин Гинев, Калина Михова                        12.00 лв. "Просвета"
  Униформа  

Вратовръзка - 21.00 лв

Шалче - 14.00 лв.  

 

 

 

IX клас

 

Учебен предмет и вид

Подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Учебник „Legacy”, Part1- B1, Учебна тетрадка „Legacy”, B1

  Jenny Dooley

 2018-2021

Express Publishing

2

Английски език - ІІ ЧЕ Solutions, A2- учебник  и учебна тетрадка

Tim Falla, Paul A. Davies

2017-2021

Oxford University Press

3

Немски език „Aspekte junior B1 Band1” , І  ЧЕ

Уте Коитан,Хелен Шмиц, Таня Зибер, Ралф Зонтаг

2018-2020

„Клет България”ООД

4

Френски език, учебник и тетрадка „Version Originale pour la Bulgariе, B1.1 ЧЕ

М. Дение, А. Гармендиа, К. Ройе, М-Л. Лион-Оливиери

2018 -2020

„Клет България”ООД

5

Френски език „Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 1

Учебник и тетрадка,ІІЧЕ

Ана -Мария Крими, Д. Хатюл, В. Любенова, Л. Гълъбова

2018-2020

„Клет България”ООД

6

Испански език

CON GUSTO A1 tomo 1+2    libro + cuaderno  ІІ  ЧЕ

 

 

Клет България ООД

7

Литература

Александър Асенов Панов, Младен Цветанов Влашки

2018-2021

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

8

Български език

Александър Асенов Панов

2018-2021

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

9

Математика

печатно издание с електронен вариант

Мая Алашка

 Райна Алашка

Георги Паскалев

2018-2020

“Архимед 2”ЕООД

10

Информационни. Технологии

Коста Гъров и колектив

2018-2020

“Изкуства” ЕООД

11

Философия

Галя Герчева- Несторова и колектив

2018-2020

СД “Педагог 6”–Делев, Луизова и с-ие

12

Физика и астрономия 

Максим Максимов ,

Ивелина Димитрова

2018-2021

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” 2018

ООД --Булвест 2000”ООД

13

Биология и здравно образование за 9 клас  при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Биология и здравно образование за 9 клас/1 и 2 част / при обучение с интензивно изучаване на чужд език – преведено на английски и немски език

Владимир Овчаров и колектив

2018-2021

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” 2018

ООД -“Булвест 2000”ООД

14

Химия и опазване на околната среда за 9 клас  при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Химия и опазване на околната среда за 9 клас/1 и 2 част / при обучение с интензивно изучаване на чужд език – преведено на английски език

Данчо Даналев

Лилия Овчарова-Кирилова

Марко Костадинов

Свобода Бенева

2018-2021

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”

ООД“Булвест 2000”ООД

15

История и цивилизации -/ 9а и г/

History and civilizations 9th grade – Student’s Book за 9а

За 9б и д

История и цивилизация за 8 клас: 1част за 9. клас при обучение с интензивно изуч. на чужд език

История и цивилизации за 9 клас-2 част за 9 кл. - с интензивно изуч. на чужд език

Учебно помагало по история на немски език Geschichte und Zivili-sationen für 9. klasse. Band 1; Geschichte und Zivilisationen für die 9. klasse. Lehrbuch. Band 2

За 9в и е

История и цивилизации за 8 клас: 1 част в 9кл с  интензивно изучаване на чужд език.

2 част

Х. Матанов и колектив

 

 

К. Табакова и колектив

 

 

 

 

 

 

Андрей Пантев и колектив

 

Искра Баева и колектив

 

 

 

Андрей Пантев и колектив,

 

 

 

 

 

 

Борислав Гаврилов

 

 

 

 

 

Искра Баева и колектив

 

2017-2020

„Клет България, Анубис

 

 

Клет България/ Анубис

 

 

 

 

 

 

Клет България/ Булвест-2000

 

 

Клет България/ Булвест-2000

 

 

 

Клет България/ Булвест-2000

 

 

 

 

 

Просвета АД

 

 

 

 

 

 

Клет България /Булвест2000

16

География и икономика /1и 2 част за 9 кл /при интенз. изуч. на чужд език/

Румен Пенин и колектив

2017-2020

Клет България /“Булвест2000”ООД

17

Музика, ЗП

М.Толедова

и колектив

2017- 2020

“Изкуства” ЕООД

18

Изобразително изкуство

Бисер Илиев Дамянов

Анна Иванова Генчева

2018-2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД,,Анубис” ООД

 

X клас

 

Учебен предмет и вид

Подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език ООП „Focus for Bulgaria”B1, уч. и тетрадка  -І ЧЕ

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshow, Beata Trapnell

2017-2020

“Pearson Education – Longman”,представлявано от „С.А.Н.-ПРО”ООД

2

Английски език ООП Solutions - част А2 - учебник и тетрадка - ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017-2021

Oxford University Press

3

Немски език  Aspekte junior B1.2- учебник +учебна тетрадка

 

Ausblick 2

Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

 

Anni Fischer-Mitziviris

 2017-2020

 

 

2017-2020

„Клет България”ООД  

 

 

издателство Hueber

4

Френски език, учебник и тетр. „Version Originale pour la Bulgariе, B1.2-ра част І ЧЕ

Моник Дение, А. Гармендиа, К.Ройе, М.-Лор Лион-Оливиери

2018 – 2020

„Клет България”ООД

5

 Испански език

CON GUSTO A2 tomo 1+2  libro + cuaderno - ІІ  ЧЕ

 

 

Клет България ООД

6

Руски език за 10 клас – ФУЧ

Привет! А1.1  руски език за 9 клас – част 1(2 ЧЕ)

 

 Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова

2019-2020

„Просвета –София“ АД

7

Литература, ООП

Александър Асенов Панов

2019-2020

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

8

Български език, ООП и ПП

Весела Михайлова

2020-2021

„Просвета плюс“ АД

9

Математика, ООП

 

Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

2019-2020

 

“Архимед 2”ЕООД

 

10

Информационни технологии, ООП

проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов

2019-2020

 

Изкуства

 

11

История и цивилизация, ООП за 10 клас

Пламен Павлов, проф. Гаврилова и колектив

 2019-2020

 

“Просвета-София”

 

12

Философия, ООП- учебник + уч. тетрадка

Сергей Герджиков

2019-2020

Екстрем

13

Физика и астрономия - ООП, 

 

Максим Максимов,

Ивелина Димитрова

2019-2021

 

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

14

Химия и ООС за 10 кл 

Б. Донкова, В. Бойчев и

Колектив

2019-2021

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

15

Биология и ЗО, ООП за 10 клас

 

Вл. Овчаров, К. Йотовска и колектив

2019-2021

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

16

География и икономика, ООП  учебник за 10 кл

Р. Пенин и колектив

 

2019-2020

Клет България ООД(“Булвест 2000”)

 

Атлас по География на България за 10 кл

 

2019-2020

Издателство Домино

17

Изобразително изкуство

Бисер Илиев Дамянов

Анна Иванова Генчева

2018-2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД,,Анубис” ООД

18

Музика

М.Толедова

и колектив

2017- 2020

“Изкуства” ЕООД

 

XI клас

 

Учебен предмет и вид

Подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1.

Focus for Bulgaria, B2.1, Part 1,  Student’s Book and workbook – ООП

ПП - Legacy B 2, Part One, , Student’s Book

Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshow, Dean Russell

Jenny Dooley

 2020

 

 

 

2020

Pearson

 

 

 

Express Publishing

2

Английски език ЗП Solutions В1.1–учебник и тетрадка- ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2020

Oxford University Press

3

Немски език ООП и ПП

Учебник „Aspekte junior für Bulgarien B2.1

Kursbuch”, B2.1.

 Ausblick 2 – 2 ЧЕ

Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

 

Anni Fischer-Mitziviris

2020

 

 

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”ООД

 

 

Hueber

4

Френски език

Version originale, В2  ООП

Nikel B2 ПП

Фабрис Бартелеми и колектив

2020

Клет България ООД

Clé International ”

5

Испански език

LA ESCALERA  B1.1   libro 

 

 

 

6

Български език, ЗП

Маргарита Георгиева

и колектив

2020

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”

ООД - Анубис

7

Литература, ЗП

Ангел Малинов

2020

„Просвета плюс“ АД

8

Български език и литература ПП  за XI клас и за XII клас

 

 

 

 

Модул 1 ,,Езикът и обществото”

Красимира Алексoва, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов

2020

„Просвета – София” АД

 

Модул 3 ,,Диалогични прочити”

Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, Марин Бодаков

2020

 

„Просвета – София” АД

 

Модул 4 ,,Критическо четене”

Владимир Атанасов, Ани Илков

2020

„Просвета – София” АД

9

Математика, ООП

 

 

ПП, Модул 1 и Модул 2 

Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

 

Д. Гълъбова, М. Сидерова

2020

“Архимед 2”ЕООД

 

 

Веди

10

Информационни технологии за 11 клас –Модул1 –Анализ и обработка на данни

Модул 2- Мултимедия

 

Иван Първанов, Людмил Бонев

2020

ИК“Домино“

11

Информатика

Модул 1: Обектно-ориентирано проектиране и програмиране C#

 - Модул 2: Структури от данни и алгоритми C#

Красимир Манев, Филип Андонов, Велислава Христова, Нели Манева

2020

„Изкуства” ЕООД

12

История и цивилизация ПП-модули 1, 2 и 3

Борислав Гаврилов и колектив

2020

Просвета АД

13

География и икономика ПП 1 модул

Румен Пенин и колектив

2020

Клет България

14

География и икономика ПП 2,3,4 модул

Стела Дерменджиева

и колектив

2020

Просвета АД

15

Философия ПП 1, 3 и 4 модул

Герджиков

 

Клет България

16

Химия и опазване на околната

среда ПП – ,,Химия на неорганичните вещества” Модул 2

  Лиляна Боянова Красимир Николов Калинка Бенова Даниела Маноилова Антоанета Хинева

 2020-2021

,,Просвета – София” АД

17

Биология и здравно

образование,ПП

 

 

 

 

Модул 1 ,,Клетката – елементарна биологична система”

Владимир Овчаров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 

Модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи” за XI клас – част първа

Владимир Овчаров Камелия Йотовска Мариана Христов

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

18

Гражданско образование

 

 

Клет

19

Химия и опазване на околната среда за XI клас Модул 1 ,,Теоретични основи на химията”

Лиляна Боянова

Красимир Николов

Калинка Бенова

Антоанета Хинева

 2021

,,Просвета – София” АД

 

 

 

 2021

„Клет България”ООД / Изкуства

 

 

 

XII клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

 

1

Legacy B 2. Student’s Book and workbook

ПП- ще се уточнява до 15.09

  Jenny Dooley

 

 

 

Express Publishing

 

2

Английски език ООП Solutions  Solutions B1, Part 1 учебник и тетрадка - ІІ ЧЕ

 

ПП – „Destination English”

Tim Falla, Paul A. Davies

 

Николина Цветкова, Мария  Генова

2017-2021

Oxford University Press

 

 

„Клет България“ ООД

3

Немски език -Aspekte junior B2.1 - І ЧЕ ООП и ПП

 Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag

2017-2021

„Клет България“ ООД

5

Френски език

Version originale B2

, І ЧЕ

 

2020-2021

„ Клет България“ ООД

 

Clé International ”

6

Vite А2 -  ІІ ЧЕ

 

 

“ Clé International ”

7

Испански език

  LA ESCALERA  B1.1   libro 

 

 

 

8

Литература, ООП

Бойко Пенчев Илияна Кръстева

2021

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”

ООД Булвест

9

Български език, ООП

Димка Димитрова и

Колектив

2021

„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”

ООД Анубис

10

Математика, ООП

 

 

Математика, ПП- 3 и 4 модул

Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

 

Д. Гълъбова, М. Сидерова

 

 „Архимед“

 

 

„Веди“

11

Информационни технологии,

Модул3 -  Уеб дизайн

Модул 4 - . Решаване на проблеми с ИКТ

Иван Първанов, Людмил Бонев

2021

ИК“Домино“

12

История и цивилизация,  Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

Михаил Груев и колектив

 

“Просвета”

13

Философия ПП - 2, 5 и 6 модул

Герджиков

 

„Клет България“

 

Биология и здравно образование за XII клас

Модул 2 „Многоклетъчна организация на биологичните системи” за XII клас – част втора

Владимир Овчаров Камелия Йотовска Мариана Христов

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

 

Биология и здравно образование за XII клас

Модул 3 „Биосфера – структура и процеси”

Валентин Богоев

Гергана Георгиева

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

14

Биология и здравно образование за XII клас

Модул 4 „Еволюция на биологичните системи”

(печатно издание)

  Христо Гагов

Надежда Райчева

Албена Йочкова Незабравка Пенкова

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

15

География и икономика, ПП

Модул 5. България и регионална политика

Модул 6. Географска и икономическа информация

 

Емилия Патарчанова и колектив

Евгения Сарафова и колектив

2021

„Клет България“

16

Гражданско образование

 

 

КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД“

17

Химия и опазване на околната среда за XII клас

Модул 3 „Химия на органичните вещества”

(печатно издание)

Мона Станчева Златина Петева Маргарита Димитрова Галя Шуманова Татяна Гюзелев

 2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД“

 

18

Химия и опазване на околната среда за XII клас

Модул 4 „Методи за контрол и анализ на веществата”

(печатно издание)

Ваня Масларска

Георги Велинов Александър Златков Галя Шуманова

Татяна Гюзелева

2021

,,КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД