Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

VІІІ клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

 

Автор/

Авторски колектив

 

Валидни

издания

 

Издателство

 

1

Английски език ЗП “Opportunities for Bulgaria-part 1,2 and 3

Учебна тетрадка -“Opportunities for Bulgaria-part 1,2 and 3

 

Майкъл Харис и колектив

2009-2015

“Pearson Education – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

2

Немски език ЗП ”Direkt”

в 2 части

Учебна тетрадка”Direkt”в 2 части

 

Джорджио Мота, Беата Чвирковска

2009-2015

„КЛЕТ България”

ООД

3

 Френски език ЗП

“Echo” 1 и 2 част

 

Ж. Жирарде,

Ж. Пешер

2009-2015

ИК „Колибри”ООД

4

Литература, ЗП

 

 

2003 – 2015

 

Изд.”Булвест2000”

 

5

Български език, ЗП

 

 

 

2003 – 2015

 

Изд.”Булвест2000”

 

6

Информационни технологии

 

2010 - 2015

“Архимед 2000”

 

7

Математика, ЗП

 

 

2010 - 2015

 

“Архимед 2000”

 

8

Изобразително изкуство

 

 

 2003-2015

ИК „Анубис”ООД

9

Музика, ЗП

 

2003-2014

“Просвета-София”

 

 

Цени на комплектите по чужди езици  за 8-ми клас:

Английски език - 120 лв.

Немски език - 110 лв.

Френски език - 84 лв.

Униформи : момичета - 9 лв.; момчета 15 лв.

ВАЖНО! Заплащането на учебниците за 8-ми клас ще започне от 22. 08. 2016 г. до 02. 09. 2016 г. от 9ч. до 15 ч. в ПГПЧЕ "Симеон Радев". Закупуването на учебниците се извършва  от представител на училищното настоятелство. 

ІХ клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

 

1

Английски език “Moving On”- І и ІІ част, ПП, І ЧЕ

Л. Грозданова и колектив

2009-2015

„Летера”ЕООД

2

Английски език ЗП “Opportunities for Bulgaria-part 1, І­І ЧЕ

Майкъл Харис и колектив

2009-2015

“Pearson Edukation – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

3

Немски език „Deutsch.Com” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

2009-2015

Hueber Verlad

4

Немски език „Deutsch hautnah” ЗП , І ЧЕ

 

2009-2015

„ПОНС” АД

5

Френски език – І ЧЕ „Echo”В1, ПП,

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

 

2012-2015

ИК „Колибри”

6

 Френски език – ІІ ЧЕ

„Echo” I част, ПП,

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

 

2009 – 2015

ИК „Колибри”

7

 Испански език – „Nuevo Ven” 1, ПП, ІІ  ЧЕ

Ф. Кастро и колектив

2009 – 2015

„Edelsa”

8

Литература, ЗП

 

Мл. Влашки и

колектив

2002 – 2015

 

“Диоген. БГ”

 

9

Български език, ЗП

 

Т. Бояджиев и колектив

 

2001 – 2015

ИК “Анубис”

 

10

Математика, ЗП

 

Г. Паскалев,Здр. Паскалева

2010 - 2015

 

“Архимед 2”

 

11

Информатика, ЗП

 

Цв. Стоянов и колектив

2002 – 2015

 

“Архимед 2” ЕООД

12

Информационни технологии, ЗП

Б. Банчев и колектив

2001 – 2015

 

“Архимед 2” ЕООД

13

Психология и логика, ЗП

 

Г. Несторова и

колектив

2001 – 2015

 

СД “Педагог 6”

 

14

Физика и астрономия, ЗП

/учебник за 8 клас/

М. Максимов,

Г. Христакудис

2001 – 2015

 

“Булвест 2000”ООД

15

Биология и здравно образование, ЗП

/учебник за 8 клас/

Огн. Димитров и колектив

2008 – 2015

“Булвест 2000”ООД

16

Химия и опазване на околната среда, ЗП

/учебник за 8 клас/

М. Павлова и колектив

2002 – 2015

СД „Педагог 6”

17

История и цивилизация ЗП /учебник за 8 клас/

Пламен Павлов

2012 -2015

„Азбуки Просвета”

18

учебно помагало по История и цивилизация на Немски език за 9. клас "Geschichte und Zivilisation", ръководство за учебната практика

19

учебно помагало по История и цивилизация на Френски език за 9. клас "Historie et Civilisation", ръководство за учебната практика

20

География и икономика,ЗП

 

Р. Пенин и колектив

2012 - 2015

“Булвест2000”ООД

21

Музика, ЗП

Ст. Георгиева и колектив

2001-2015

„Просвета-София” АД

22

Изобразително изкуство

Д. Димитров

2001-2015

„Просвета-София” АД

 

Х клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

 

1

Английски език“Challenges” І и ІІ част, ПП, І ЧЕ

Л. Грозданова и колектив

2001-2012

„Летера”ЕООД

2

Английски език  ІI ЧЕ

 “Opportunities for Bulgaria”-part 2

 

Майкъл Харис и колектив

2009-2013

“Pearson Edukation – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

3

Немски език „Deutsch.Com” , ПП, І  ЧЕ

 

 

„ПОНС” АД

4

Немски език „Ausblick -  2,3

 

 

Huеber Verlag

 

5

„Echo” III І ЧЕ

Френски език за 10 клас

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

 

2009 – 2015

“Колибри”

6

 Испански език – „Nuevo Ven” 1, ПП, ІІ  ЧЕ

Ф. Кастро и колектив

2009 - 2014

„Edelsa”

7

Руски език „Диалог с Россией” , ПП, ІІ ЧЕ

 І-ва година на обучение

Изворска, Г. Лилова

 

2002 - 2014

“Булвест 2000”ООД

 

8

Литература, ЗП

 

Мл. Влашки и

колектив

 

2001 – 2014

 

ИК“Диоген.бг”ООД

 

9

Български език, ЗП и ПП

 

Т. Бояджиев и

колектив

 

2001 – 2014

 

ИК “Анубис”

 

10

Математика, ЗП

 

Г. Паскалев,

Здр. Паскалева

2001-2014

 

“Архимед 2”

 

11

Информационни технологии, ЗП

Икономов и колектив

 

2001 – 2014

 

Архимед 2”

 

12

История и цивилизация, ЗП за 9клас

 

Б. Гаврилов и

колектив

преработено издание

 2012 - 2014

 

“Просвета-София”

 

13

История и цивилизация за 10. клас на немски език (Geschichte und Zivilisation für die 10. Klasse), за паралелките с интензивно изучаване на немски език

14

Етика и право, ЗП

 

И. Колев и

колектив

 

2001 – 2014

 

ИК “Анубис”

 

15

Физика и астрономия, ЗП

За 9 клас

М. Максимов,

Г. Христакуди

 

2001 – 2014

 

“Булвест 2000”

 

16

Химия и опазване на околната

среда, ЗП за 9 клас

М. Павлова и

колектив

 

2002 – 2014

 

СД “Педагог 6”

 

17

Биология и здравно

образование, ЗП за 9 клас

Огн. Димитров и колектив

2008 - 2014

“Булвест 2000”

 

За 10 „а” и „б” –

Biology 10 grade

 

 

“Bulvest 2000”

18

География и икономика, ЗП

 

Р. Пенин и колектив

преработено издание

2012 - 2014

“Булвест 2000”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІ клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

 

Автор/

Авторски колектив

 

Валидни

издания

 

Издателство

 

1

Английски език ЗП І ЧЕ “English/Amerikan literature”

 

 

„Летера”

2

Английски език ЗП ІІ ЧЕ “Opportunities for Bulgaria-part 3

 

Майкъл Харис и колектив

2009-2015

“Pearson Edukation – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

3

Немски език „Ausblick  2,3 литература- EinSichten

ЗП І ЧЕ

 

2009-2015

Huber Verlag

Lettera

4

Френски език – Langue et littérature fran за 11 клас +

Echo ІV част

 

 

„Колибри”

5

 Испански език – „Nuevo Ven” 2, ПП, ІІ  ЧЕ

 

2009-2015

„Edelsa”

6

Руски език „Диалог с Россией” , ПП, ІІ ЧЕ –учебника от Хклас

 

Изворска, Г. Лилова

 

2002 - 2014

“Булвест 2000”ООД

 

7

Български език, ЗП и ПП

 

Т. Бояджиев и колектив

 

 

2001 – 2015

 

 

ИК “Анубис”

 

8

Литература, ЗП и ПП

 

М. Герджикова и

колектив

2002 – 2015

 

“Булвест 2000”

 

9

Математика, ЗП

 

Г. Паскалев, Здр. Паскалева

 

2002 – 2015

 

“Архимед 2”

 

10

Информационни технологии, ЗП за 10клас

 

Н. Икономов и

колектив

 

2002 – 2015

 

“Архимед 2”

 

11

История и цивилизация, ЗП и ПП за10 клас

Г. Марков

 

2012 - 2015

 

“Просвета –София”

основано 1945г

12

Философия, ЗП

 

С. Герджиков

А. Мерджанова

2002 – 2014

 

„Екстрем”

 

13

Физика и астрономия, ЗП

За 10 клас

М. Максимов,

Г. Христакудис

2001 – 2014

 

“Булвест 2000”

 

14

Химия и опазване на околната

среда, ЗП за10 клас

М. Павлова и

колектив

 

2002 – 2014

 

СД “Педагог 6”

 

15

Биология и здравно

образование, ЗП за 10 клас

П. Попов и колектив

2008 - 2014

“Просвета –София”

АД

16

География и икономика, ПП

 

Н. Димов и колектив

преработено издание

2012 - 2014

“Просвета–София”

АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

 

Автор/

Авторски колектив

 

Валидни

издания

 

Издателство

 

1

Английски език ЗП ІІ ЧЕ “Opportunities for Bulgaria-part 3

Майкъл Харис и колектив

 

“Pearson Edukation – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

2

Немски изик „Ausblick 3 “

 

 

Huber Vorlag

3

Френски език и литература за 11 клас

В. Антонова и колектив

 

ИК”Колибри”

4

Руски език „Диалог с Россией” , ПП, ІІ ЧЕ

 ІІ-ра година на обучение

Изворска, Г. Лилова

 

2002 – 2015

“Булвест 2000”ООД

 

5

Литература, ЗП и ПП

 

Ил. Кръстева и

колектив

 

2002 –2015

 

 

Булвест 2000”

 

6

Български език, ЗП и ПП

 

Т. Бояджиев и

колектив

 

2002 –2015

 

ИК “Анубис”

 

7

Математика, ЗП

Математика, ПП

 

З. Запрянов и

колектив

 

2005 –2015

 

“Просвета– София”

 

8

Информационни технологии, ЗП за 10клас

 

Н. Икономов и

колектив

 

2002 - 2015

 

“Архимед 2”

 

9

История и цивилизация, ЗП за 11 клас

 

В.Гюзелев и колектив

 

2012-2015

 

“Просвета–София” АД

10

История и цивилизация, ПП за 11клас

 

Ал. Николов и колектив

2012-2015

“Просвета–София” АД

11

Свят и личност, ЗП

 

М. Грекова и

колектив

 

2008 –2015

 

“Просвета–София”

 

12

Биология и здравно образование ПП

Г.Марков и колектив

2002 – 2015

“Просвета–София”

 

13

География и икономика, ПП

 

Н. Димов и колектив

преработено издание

2012-2015

“Просвета–София” АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтегли списък - ТУК