Учебници

СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

VIII клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език ЗП „Focus for Bulgaria”, А1, A2, B1.1

Учебник и тетрадка

П. Райли и колектив;

Б.Михаловски и колектив

2017

“Pearson Education – Longman”, представлявано от „С.А.Н.-ПРО”ООД

2

Немски език

„Exakt für dich“А1, А2, В1.1, учебник и тетрадка

Джорджо Мотта, Микаела Петкова-Кесанлис

2017

„КЛЕТ България”ООД

3

Френски език

Учебник  и тетрадка„Club@dos pour la Bulgarie”, A1, A2 , B1.1

Аурели Комбриат, Катя Копола, Вяра Любенова, Людмила Гълъбова

2017

„Клет България” ООД

4

Литература, ЗП

Кирил Топалов,

Ангел Малинов

2017

”Просвета плюс”ЕООД

5

Български език, ЗП

Весела Михайлова

 и колектив

2017

”Просвета - София”АД

6

Философия

Галя  Герчева - Несторова

2017

„Педагог 6“

7

Информационни технологии

Елиза Стефанова  и колектив

2017

“Просвета -София“АД”

8

Математика, ЗП

Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

2017

“Архимед 2000”

9

Изобразително изкуство /печатно издание с електронен вариант/

Бисер Дамянов, Огнян Занков, Анна Генчева

2017

ИК „Анубис”ООД

10

Музика, ЗП

М.Толедова

и колектив

2017

“Изкуства” ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език ЗП „Focus for Bulgaria”B1, уч. и тетрадка  -І ЧЕ

П. Райли и колектив

Б.Михаловски и колектив

2017

“Pearson Education – Longman”,представлявано от „С.А.Н.-ПРО”ООД

2

Английски език ЗП ІІ ЧЕ Solutions, A2- учебник и тетрадка

Tim Falla, Paul A. Davies

2017

Oxford University Press

3

Немски език „Aspekte junior B1 Band1” , І  ЧЕ

Уте Коитан,Хелен Шмиц, Таня Зибер, Ралф Зонтаг

2018

Издателство „„Клет България”ООД

5

Френски език, учебник и тетрадка „Version Originale pour la Bulgariе, B1 І ЧЕ

Моник Дение, Агустин Гармендиа, Корин Ройе, Мари-Лор Лион-Оливиери

2018

„Клет България”ООД

6

Френски език „Vite! Pour lа Bulgarie”, A1, Partie 1

Учебник и тетрадка,ІІЧЕ

Ана Мария Крими, Домитил Хатюл, Вяра Любенова

Людмила Гълъбова

2018

„Клет България”ООД

7

La escalera A1-A2/Libro del alumno - учебник, ПП, ІІ  ЧЕ

Веселинка Атанасова Сяколова

2018

Е.Т. „Елит-

Веселинка Сяколова”

8

Литература

Александър Асенов Панов

Младен Цветанов Влашки

2018

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

9

Български език

Александър Асенов Панов

2018

Учебен център ,,Диоген”ЕООД

10

Математика

печатно издание с електронен вариант

Мая Събчева Алашка

Райна Милкова Алашка

Георги Паскалев Иванов

2018

“Архимед 2”ЕООД

12

Информационни. технологии

Коста Гъров и колектив

2018

 

“Изкуства” ЕООД

13

Философия

Галя Герчева- Несторова и колектив

2018

СД “Педагог 6”–Делев, Луизова и с-ие

14

Физика и астрономия 8 клас-1част за 9 клас за 9в и 9г  клас-преведен на НЕ

Максим Максимов

2017

“Булвест 2000”ООД

14а

Физика и астрономия /2 част с интензивно изучаване на чужд език/ за 9в и 9г клас - преведен на НЕ

Максим Максимов ,

Ивелина Димитрова

2018

“Булвест 2000”ООД

15

Биология и ЗО, ЗП за профил. и профес. образ. с интензивно изучаване на чужд език за 9а и 9б клас- преведен на АЕ

Владимир Овчаров и колектив

2018

“Булвест 2000”ООД

16

Химия и ООС ЗП

/учебник за 8 клас/

За 9а и 9б  клас– преведен на АЕ

Свобода Бенева и колектив

2017

“Булвест 2000”ООД

17

История и цивилизации за 8кл /1част за 9 клас при интензивно изучаване на чужд език/

За 9а и 9б клас - преведен на АЕ

За 9в и 9г клас– преведен на НЕ

Андрей Пантев и колектив

2017

„Булвест 2000”ООД

18

География и икономика за 8кл /1 част за 9 клас /при интензивно изучаване на чужд език/

Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова

2017

“Булвест2000”ООД

19

Музика, ЗП

 

2018

 

20

Изобразително изкуство

Бисер Илиев Дамянов

Анна Иванова Генчева

2018

ИК ,,Анубис” ООД

 

 

X клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1

Английски език“Challenges” І и ІІ част, ПП, І ЧЕ

Л. Грозданова и колектив

2001-2017

„Летера”ЕООД

2

Английски език ЗП Solutions - част В1.1, учебник и тетрадка - ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017

Oxford University Press

3

Немски език „Deutsch.Com” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

 

Huеber Verlag

 

4

Немски език „Ausblick-2,  І ЧЕ

 

 

Huеber Verlag

 

5

Френски език

„Echo” В1.2 , І ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

2009 – 2017

“Колибри”

6

Френски език

„Echo” А1 , ІІ ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

2009 – 2017

“Колибри”

7

La escalera A1-A2/Libro del alumno - учебник, ПП, ІІ  ЧЕ

Веселинка Атанасова Сяколова

2009-2017

ПОЛИСТАР ЕООД

8

Руски език „Диалог с Россией” , ПП,  І-вой год обучения

Изворска, Г. Лилова

 

2002 - 2017

“Булвест 2000”ООД

 

9

Литература, ЗП

Мл. Влашки и

колектив

2001 – 2017

ИК“Диоген.бг ”ООД

10

Български език, ЗП и ПП

 

Т. Бояджиев и

Колектив

2001 – 2017

 

ИК “Анубис”

 

11

Математика, ЗП

 

Г. Паскалев,

Здр. Паскалева

2001-2017

 

“Архимед 2”ЕООД

 

12

Информационни технологии, ЗП

Н. Икономов и колектив

 

2001 – 2017

 

Архимед 2”ЕООД

 

13

История и цивилизация, ЗП за 9клас

Б. Гаврилов и колектив

преработено издание

 2012 - 2017

 

“Просвета-София”

 

13а

История и цивилизация за 10. клас на немски и на англ. език, за паралелките с интензивно изучаване на английски и немски език,

14

Етика и право,

ЗП

И. Колев и колектив

2001 – 2017

ИК “Анубис”

15

Физика и астрономия, ЗП

за 9в и 9г  клас преведен на НЕ

М. Максимов,

Г. Христакудис

2001 – 2017

 

“Булвест 2000”

 

16

Химия и ООС за /за 9 кл/за10а и 10б  клас– преведен на АЕ

М. Павлова и

колектив

2002 – 2017

СД “Педагог 6”–Делев, Луизова и с-ие

17

Биология и ЗО, ЗП за 9 клас

Огнян Димитров и колектив

2008 - 2017

“Булвест 2000”ООД

За 10 а и 10б – преведен на АЕ

18

География и икономика, ЗП учебник за 9 кл

Р. Пенин и колектив

преработено издание

2012 - 2017

“Булвест 2000”ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

1.

Language through literature from old days into modern times

Ирина Васева, Нели Младенова, Фани Криспин

2002-2017

Летера

2

Английски език ЗП Solutions - Upper-Intermediate –учебник и тетрадка- ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017

Oxford University Press

3

Немски език „Ausblick  2,3 - ЗП І ЧЕ

A.Fischer

2009-2017

Huber Verlag

4

Немски език „Deutsch.сom 2” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

2009-2017

Huber Vorlag

5

Френски език

Echo В1.2,  І ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

 

2009-2017

„Колибри”

6

Френски език

„Echo”А.2 , ІІ ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

 

2009 – 2017

“Колибри”

7

 Испански език – „ Vente 2”, ПП, ІІ  ЧЕ

F. Marín Arrese, R. Morales Gálvez y Andrés Ibáñez

2009-2017

„Edelsa”

8

Руски език „Диалог с Россией”, ПП, ІІ- рой год обучения ,/уч от Х клас/

Изворска, Г. Лилова

2002 - 2017

“Булвест 2000”ООД

9

Български език, ЗП и ПП

Т. Бояджиев и

колектив

2001 – 2017

ИК “Анубис”

10

Литература, ЗП и ПП

М. Герджикова и

колектив

2002 – 2017

“Булвест 2000”

11

Математика, ЗП

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

2002 – 2017

“Архимед 2”ЕООД

12

Информационни технологии, ЗП за 10клас

Н. Икономов и

колектив

2002 – 2017

“Архимед 2”ЕООД

13

История и цивилизация, ЗП и ПП за10 клас

Г. Марков

2012 - 2017

“Просвета –София” основано 1945г

14

Философия, ЗП

 

С. Герджиков

А. Мерджанова

2002 – 2017

„Екстрем”

15

Физика и астрономия, ЗП

За 10 клас

М. Максимов,

Г. Христакудис

2001 – 2017

“Булвест 2000”ООД

16

Химия и опазване на околната

среда, ЗП за10 клас

М. Павлова и

колектив

2002 – 2017

СД “Педагог 6”

17

Биология и здравно

образование, ЗП за 10 клас

Огнян Димитров и

Маргарита Пешева

2008 - 2017

“Булвест 2000”ООД

18

География и икономика, ПП

Учебник за 10 клас

Н. Димов и колектив

преработено издание

2012 - 2017

“Просвета–София” АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII клас

 

Учебен предмет и вид

подготовка

Автор/

Авторски колектив

Валидни

издания

Издателство

 

1

Английски език ЗП І ЧЕ

Insights Through Literature

И.Васева и колектив

2002-2017

„Летера”

2

Английски език ЗП Solutions - Upper-Intermediate, учебник и тетрадка - ІІ ЧЕ

Tim Falla, Paul A. Davies

2017

Oxford University Press

3

Немски език „Ausblick 3 “ 

І ЧЕ

 

2009-2017

Huber Vorlag

4

Немски език „Deutsch.Com 3” , ПП, ІІ  ЧЕ

 

2009-2017

Huber Vorlag

5

Френски език

Echo В 2, І ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

2009-2017

„Колибри”

6

Френски език

„Echo” А2 , ІІ ЧЕ

Ж. Жирарде и Ж. Пешер

2009 – 2017

“Колибри”

7

Испански език – „ Vente 2”, ПП, ІІ ЧЕ

F. Marín Arrese, R. Morales Gálvez y Andrés Ibáñez

2009-2017

„Edelsa”

8

Литература, ЗП и ПП

Ил. Кръстева и

колектив

2002 –2017

Булвест 2000”

9

Български език, ЗП и ПП

Т. Бояджиев и

колектив

2002 –2017

ИК “Анубис”

10

Математика, ЗП

Математика, ПП

З. Запрянов и

колектив

2005 –2017

“Просвета– София”

11

Информационни технологии, ЗП за 10клас

Н. Икономов и

колектив

2002 - 2017

“Архимед 2”ЕООД

12

История и цивилизация, ЗП за 11 клас

В. Гюзелев и колектив

2012-2017

“Просвета–София” АД

13

Свят и личност, ЗП

М. Грекова и

колектив

2008 –2017

“Просвета–София”

14

Биология и здравно образование ПП

Г.Марков и колектив

2002 – 2017

“Просвета–София”

15

География и икономика, ПП

Учебник за 10 клас

Н. Димов и колектив

преработено издание

2012-2017

“Просвета–София” АД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СПИСЪК С УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

VІІІ клас

 

 

Учебен предмет и вид

подготовка

 

Автор/

Авторски колектив

 

Валидни

издания

 

Издателство

 

1

Английски език ЗП „Focus for Bulgaria”, А1 , A2 ,B1.1

 Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, А1 , A2 , B1.1

П. Райли и колектив

 

Б.Михаловски и колектив

2017

“Pearson Education – Longman”,

Представлявано от „С.А.Н.-ПРО” ООД

2

Немски език ЗП ”Exact - А1 , A2 ,B1.1

Учебна тетрадка” Exact ” -

А1 , A2 ,B1.1

Джорджио Мота

2017

„КЛЕТ България”

ООД

3

 Френски език ЗП

“Echo” А1 , A2

Учебна тетрадка-“Echo” А1 , A2

Ж. Жирарде,

Ж. Пешер

2017

ИК „Колибри”ООД

4

Литература, ЗП

 

К.Топалов, А.Малинов

2017

 

”Просвета плюс”ЕООД

 

5

Български език, ЗП

 

В.Михайлова и колектив

 

2017

 

”Просвета - София”АД

 

6

Информационни технологии

Е.Стефанова и колектив

2017

”Просвета - София”АД

 

7

Математика, ЗП

 

Т.Витонав и колектив

2017

 

ИК „Анубис”ООД

8

Изобразително изкуство

 

П.Цанев и колектив

 2017

”Просвета - София”АД

 

9

Музика, ЗП

М.Толедова и колектив

2017

“Изкуства” ЕООД