Класове

 

Резултат с изображение за изображение на книга

 

 

Класни ръководители 2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

8 а – Антония Атанасова                    11 а – Христина Лъскова                             

8 б – Даринка Михалева                     11 б – Елизабет Алексиева

8 в – Росица Молева                           11 в – Виолета Вълчева

8 г – Цветанка Ташкова                      11 г – Милена Боянова

8 д – Яна Янкова                                 11 д – Ива Георгиева

8 е - Фиданка Лазарова                       11 е – Михаела Иларионова

 

9 а – Ани Райнова                                12 а – Кристина Кръстева

9 б – Ангел Малинов                           12 б – Роман Кирилов

9 в – Румяна Георгиева                       12 в – Борислава Николова

9 г – Силвия Иванова                          12 г – Мариета Атанасова

9 д – Димитрина Върбанова               12 д – Радослава Евгениева

9 е – Мирослав Илиев                          12 е – Мирослав Мирчев

                                                              

10 а – Пенка Рангелова

10 б – Росица Алексова

10 в – Мариана Танева

10 г – Нели Райкова

10 д – София Стойнева

10 е – Владимир Владимиров