Регионална програма"Работа в екип"

Черното злато - Съдбата на Перник

       Регионална програма "Работа в екип - най-важният урок на бъдещето". Целта на програмата е да се насърчи екипната работа на учениците и стремежът им към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес. В тази връзка основна задача на преподавателите ще бъде да развиват в учениците си уменията на XXI век, необходими за успешна личностна и професионална реализация.

           По повод деня на град Перник, учениците от 12 клас - Профил "История и цивилизации" и Профил "География и икономика" изготвиха презентация на тема:"Черното злато - Съдбата на Перник " - линк.