Конспекти 11г, 11д , 11е

11г клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2.1 ЗП 11 клас,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИУЧ -ПП) МОДУЛ1 „УСТНО ОБЩУВАНЕ“ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2,    АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ 2 „ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ“,   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) МОДУЛ3 „ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА“,АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) ПО МОДУЛ 4 „КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ", АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2  (ИУЧ ПП) ПО  ИЗБИРАЕМ МОДУЛ  5 „ИЗПИТ -ЗНАМ КАК“ 

Испански език ЗУЧ, ПП Модул 1: Устно общуванеМодул 2: Писмено общуванеМ5: Преводаческа работилница

БЕЛ  КЛАС - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ,

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС

Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности",

Информатика - профил "Софтуерни и хардуерни науки".

 

 

 

11д клас

 Френски език ЗУЧ,  ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ1  УСТНО ОБЩУВАНЕ, ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ2  Писмено ОБЩУВАНЕФренски език  модул 3  ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА  /ИУЧ-ПП/,   ФРЕНСКИ ЕЗИК – МОДУЛ 4  КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ ,  Френски език   избираем модул  5 УЧЕБЕН ТЕАТЪР /ИУЧ-ПП/,   

 Английски език-ЗУЧАнглийски език (ИУЧ- ПП) Модул 1 - „Устно общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 2 - „Писмено общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 5 - „Език и медии“(ИУЧ-ПП (изб. модул)),

БЕЛ   - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС

Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности"

Информатика - профил "Софтуерни и хардуерни науки".

 

 

11 е клас

 Френски език ЗУЧ,  ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ1  УСТНО ОБЩУВАНЕ, ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ2  Писмено ОБЩУВАНЕФренски език  модул 3  ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА  /ИУЧ-ПП/,   ФРЕНСКИ ЕЗИК – МОДУЛ 4  КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ ,  Френски език   избираем модул  5 УЧЕБЕН ТЕАТЪР /ИУЧ-ПП/,   

 Английски език-ЗУЧАнглийски език (ИУЧ- ПП) Модул 1 - „Устно общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 2 - „Писмено общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 5 - „Език и медии“(ИУЧ-ПП (изб. модул)),

БЕЛ   - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС

Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности"

Информатика - профил "Софтуерни и хардуерни науки".