11д , 11е

 

11д клас

 Френски език ЗУЧ,  ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ1  УСТНО ОБЩУВАНЕ, ФРЕНСКИ ЕЗИК МОДУЛ2  Писмено ОБЩУВАНЕФренски език  модул 3  ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА  /ИУЧ-ПП/,   ФРЕНСКИ ЕЗИК – МОДУЛ 4  КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ ,  Френски език   избираем модул  5 УЧЕБЕН ТЕАТЪР /ИУЧ-ПП/,   

 Английски език-ЗУЧАнглийски език (ИУЧ- ПП) Модул 1 - „Устно общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 2 - „Писмено общуване“ (ИУЧ-ПП (зад. модул))Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 5 - „Език и медии“(ИУЧ-ПП (изб. модул)),

БЕЛ   - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС

Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности"

География и икономика ПП - Модул1_Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.География и икономика ПП Модул 2_Геополитическа и обществена култураГеография и икономика ПП Модул 3_Съвременно икономическо развитиГеография и икономика ПП Модул 4: Европа, Азия и БългарияИзбираем Модул 5: География на европейските страни

Химия и ООС ПП– Модул 1-Теоретични основи на химиятаХимия и ООС ПП – Модул 2-Химия на неорганичните вещества Избираем модул „ Практически аспекти на  теоретичната химия“

Физика Модул 1 „Движение и енергия”Физика Модул 2„ „Поле и енергия”Физика Модул 3 “Експериментална физика”Физика Модул 5 „Приложна физика“,

 История и цивилизация  ПП Модул 1 „Власт и институции“История и цивилизация  ПП  Модул 2 „Култура и духовност“История и цивилизации  ПП М3-Човек и общество

 

 

 

11 е клас

МАТЕМАТИКААнглийски език, Български език и литератураГражданско образованиеИкономика на ТуризмаГОСТОПРИЕМСТВО В ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ XI КЛАС, ИУЧ - СППЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ XI КЛАС, ИУЧ - СПП

ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ – учебна практика XI КЛАС, ИУЧ - СППТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ XI КЛАС, ИУЧ - СППТранспорт и туристическа агентска дейност, ФВС, Чужд език по професията