Конспекти 12 клас

 

Български език и литература  

Английски език

Английски език писмен изпит / втори чужд език /

Немски език - писмен изпит

Немски език - устнен изпит

Немски езики писмен и устен изпит  /втори чужд език/ 

Френски език

Френски език /втори чужд език/

Испански език

Математика

Математаика ПП

География и икономика

География и икономика ПП

Информационни технологии ЗИП

История и цивилизация

История и цивилизация ПП

Свят и личност

Физика и астрономия

Биология и ЗО

ФВС