Конспекти 11 а,б,в клас

 

 

 

 

11а клас

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2.1 ЗП 11 клас,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИУЧ -ПП) МОДУЛ1 „УСТНО ОБЩУВАНЕ“ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2,    АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ 2 „ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ“,   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) МОДУЛ3 „ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА“,АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) ПО МОДУЛ 4 „КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ", АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2  (ИУЧ ПП) ПО  ИЗБИРАЕМ МОДУЛ  5 „ИЗПИТ -ЗНАМ КАК“ 

Испански език ЗУЧ, ПП Модул 1: Устно общуванеМодул 2: Писмено общуване, М5: Преводаческа работилница

БЕЛ  КЛАС - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ,

 МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС,

 Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности"

Физика Модул 1 „Движение и енергия”Физика Модул 2„ „Поле и енергия”Физика Модул 3 “Експериментална физика”Физика Модул 5 „Приложна физика“ ,

Химия и ООС ПП– Модул 1-Теоретични основи на химиятаХимия и ООС ПП – Модул 2-Химия на неорганичните вещества Биология Модул1 Клетката – Елементарна биологична система,

Избираем модул „ Практически аспекти на  теоретичната химия“

 Биология  Mодул 2 - МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ,

География и икономика ПП - Модул1_Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.География и икономика ПП Модул 2_Геополитическа и обществена култураГеография и икономика ПП Модул 3_Съвременно икономическо развитиеГеография и икономика ПП Модул 4: Европа, Азия и БългарияИзбираем Модул 5: География на европейските страни,

 История и цивилизация  ПП Модул 1 „Власт и институции“История и цивилизация  ПП  Модул 2 „Култура и духовност“История и цивилизации  ПП М3-Човек и обществоИстория и цивилизации ПП -избираем Модул 4-Българското културно наследство

Гражданско образованиеФилософия ПП - Модул 1 История на идеитеФилософия ПП - Модул 3 „Култура на мисленето”философия ПП Избираем модул  „Философска антология”Философия ПП модул 4  „Социална психология”,

Физическо възпитание и спорт

11б клас 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2.1 ЗП 11 класАНГЛИЙСКИ ЕЗИК (ИУЧ -ПП) МОДУЛ1 „УСТНО ОБЩУВАНЕ“ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 МОДУЛ 2 „ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ“11 КЛАСАНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) МОДУЛ3 „ЕЗИКЪТ ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРАТА“ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 (ИУЧ -ПП) ПО МОДУЛ 4 „КУЛТУРА И МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ“АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2  (ИУЧ ПП) ПО  ИЗБИРАЕМ МОДУЛ  5 „ИЗПИТ -ЗНАМ КАК“

Френски език /ООП/ Френски език модул 1 -  УСТНО ОБЩУВАНЕ  /ИУЧ – ПП/Френски език модул 2- ПИСМЕНО  ОБЩУВАНЕ  /ИУЧ-ПП/Френски език избираем модул 5  ЕЗИКЪТ В ПЕСЕНТА /ИУЧ-ПП/,

 БЕЛ   - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС,

 Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности"

Физика Модул 1 „Движение и енергия”Физика Модул 2„ „Поле и енергия”Физика Модул 3 “Експериментална физика”Физика Модул 5 „Приложна физика“

Химия и ООС ПП– Модул 1-Теоретични основи на химиятаХимия и ООС ПП – Модул 2-Химия на неорганичните вещества Избираем модул „ Практически аспекти на  теоретичната химия“

География и икономика ПП - Модул1_Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.География и икономика ПП Модул 2_Геополитическа и обществена култураГеография и икономика ПП Модул 3_Съвременно икономическо развитиГеография и икономика ПП Модул 4: Европа, Азия и БългарияИзбираем Модул 5: География на европейските страни,

Гражданско образованиеФилософия ПП - Модул 1 История на идеитеФилософия ПП - Модул 3 „Култура на мисленето”философия ПП Избираем модул  „Философска антология”Философия ПП модул 4  „Социална психология”

История и цивилизация  ПП Модул 1 „Власт и институции“История и цивилизация  ПП  Модул 2 „Култура и духовност“История и цивилизации  ПП М3-Човек и обществоИстория и цивилизации ПП -избираем Модул 4-Българското културно наследство

Биология Модул1 Клетката – Елементарна биологична системаБиология  Mодул 2 - МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ

Физическо възпитание и спорт

11в  клас

Немски език   писмен  изпит  – ЗУЧ, Немски език, ПП, Модул 1 - Устно общуванеНемски език, ПП, Модул 1 - Писмено общуване, Немски език, ПП, Модул 3 – Езикът чрез литературата, Немски език, ПП, Модул 4 – Култура и междукултурно общуване, Немски език, ПП, Модул 5 – Работа с автентични текстове

Английски език-ЗУЧАнглийски език (ИУЧ- ПП) Модул 1 - „Устно общуване“Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 2 - „Писмено  общуване“, Английски език (ИУЧ- ПП) Модул 5 - „Език и медии“, , 

БЕЛ  КЛАС - ЗУЧБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1 - ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТОБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 - ЕЗИКОВИ УПОТРЕБИБЕЛ  ПРОФОЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 3 -ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 4 - КРИТИЧЕСКО ЧЕТЕНЕБЕЛ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 5 -ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ

МАТЕМАТИКА - ЗУЧМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 1: ГЕОМЕТРИЯМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА МОДУЛ 2 : ЕЛЕМЕНТИ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗМАТЕМАТИКА ПП  Модул 3 -МАТЕМАТИКА ПЛЮС,

 Информационни технологии ПП Модул1 "Обработка и анализ на данни"Информационни технологии ПП Модул2 "Мултимедия"Информационни технологи Модул5 "Интегриране на дейности",

 География и икономика ПП - Модул1_Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие.География и икономика ПП Модул 2_Геополитическа и обществена култураГеография и икономика ПП Модул 3_Съвременно икономическо развитиеГеография и икономика ПП Модул 4: Европа, Азия и БългарияИзбираем Модул 5: География на европейските страни,

 Физика Модул 1 „Движение и енергия”Физика Модул 2„ „Поле и енергия”Физика Модул 3 “Експериментална физика”Физика Модул 5 „Приложна физика“,

 Химия и ООС ПП– Модул 1-Теоретични основи на химиятаХимия и ООС ПП – Модул 2-Химия на неорганичните вещества ,Избираем модул „ Практически аспекти на  теоретичната химия“

 Гражданско образованиеИстория и цивилизация  ПП Модул 1 „Власт и институции“История и цивилизация  ПП  Модул 2 „Култура и духовност“История и цивилизации  ПП М3-Човек и обществоИстория и цивилизации ПП -избираем Модул 4-Българското културно наследство

Биология Модул1 Клетката – Елементарна биологична системаБиология  Mодул 2 - МНОГОКЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ,

 Философия ПП - Модул 1 История на идеитеФилософия ПП - Модул 3 „Култура на мисленето”философия ПП Избираем модул  „Философска антология”Философия ПП модул 4  „Социална психология”

Физическо възпитание и спорт