Иновативно училище

         НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"  - линк към сайта на проекта

 

 

В периода от 23.10.2019 г. до 25.10.2019 година, ученици от , посетиха Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев" - град Перник посетиха МГ"Академик Кирил Попов" - гр. Пловдив,

В периода от 6.11.2019 г. до 8.11.2019 година, ученици от Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров  посетиха Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев" - град Перник.

В периода от 25.11.2019 г. до 27.11.2019 година, ученици от МГ"Академик Кирил Попов" - гр. Пловдив  посетиха Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев" - град Перник.

                                                                                                                   

           Ученици от 9д клас представят иновативния предмет    „Уеб - програмиране“, който бе въведен от началото на миналата учебна година ца учениците в профил "Чужди езици".  

Презентацията съдържа  целите  на иновацията и  основни акценти от учебната програма, методи на преподаване и Google classroom .

 

Ученици от 9в, 9г  и 9д клас си припомниха знания и умения, придобити в 8 клас, по учебен предмет   „Основи на уеб-програмирането“ .

 

 

Ученици от 9в, 9г  и 9д клас -  представиха урок  по учебен предмет   „Уеб-програмиране“ .

Тема: Създаване на уеб страница с вградена виртуална реалност.

Гостите също се присъединиха към своите връстници. Запознаха се с технологията "Виртуална реалност" и създадоха проект с културни забележителности за своя град Бяла Слатина.

 

Представяне на проекти на ученици, участници в занимания по интереси „Дигитални науки“

  1. Представяне на гимназията - презентация
  2. Непознатият Париж - интерактивна презентация
  3. Споделената физика - уеб сайт
  4.  Перник  - уеб сайт
  5. Изкуствен интелект - уеб сайт

 

 

 

 

 

 
"Училище за утрешния ден" - линк към сайта на проекта.

 

 

 

Анкета за родители на ученици, които през учебната 2018/2019 година са били в осми клас - профил "Чужди езици" 

 

 

 

 

 

 

   През  новата 2019/2020 учебна година, за новопостъпилите осмокласници е  в ГПЧЕ"Симеон Радев"  - гр. Перник, профил "Чужди езици",  е въведен нов учебен предмет, в избираемите учебни часове по информационни технологии - "Web - програмиране".

Иновацията е въведена за пръв път през учебната 2018/2020 година.

          В обучението се изполва електронна учебна среда в която са включени образователни интерактивни игри, които  въвеждат учениците  в Основите на програмирането и  Web-програмирането с Java script.

         Анимационни герои  им помагат да осъзнаят сложни на пръв поглед понятия като алгоритми, променливи, функции, условни конструкции, и други.

         В обучителната система е вграден изкуствен интелект - така всеки ученик  получава индивидуална помощ и различни по трудност задачи.

Родителите също  могат да следят резултатите на своите деца.

     „Програмираш, докато играеш! Играеш, докато програмираш!“, този метод  повишава интереса и мотивацията на учениците.

Образователната и интерактивна среда разполага с модерни средства за задържане на вниманието, като: красиви електронни значки и сертификати за постижения, които учениците получават при постигане на успех. Всеки учебен час в платформата ги очакват игрови предизвикателства и задачи. В часовете се използва активно Google classroom, където учениците имат достъп, по всяко време, до учебните материали и задачи, както за работа в час, така и  допълнителни задачи за  самостоятелна работа.

           Учениците могат да споделят своите постижения в социалните мрежи, което ги стимулира допълнително за успех и допринася за популяризиране на училищните успехи.

 8 клас - учебен предмет „Основи на програмирането JavaScript /конзолен вариант/

                Основният мотив за въведената  иновация е, че нашите ученици изучават по 2 чужди езика и това в комбинация със знания и умения по програмиране ще повиши тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и в бъдеще  ще отвори много варти пред тях.

              Началото на 21 век е характерно с дигитализиране на ежедневието- учениците са компетентни потребители на разнообразни дигитални технологии и бързо се адаптират към новопоявяващите се такива; нямат  психологически бариери в използването на нови ИТ приложения; предпочитат да използват интерактивни системи за обучение, вместо да са пасивни потребители на информация; имат потребност да са постоянно свързани чрез интернет; ученето с помощта или посредничеството на технологиите е сред техните първи предпочитания, като очакват техните учители също да работят с технологиите и да ги използват за целите на обучението./