Летоброене

Гръцка ера

      Природата е помогнала на човека в измерването на отделни откъси от време, като му е дала някои естествени мерки – денонощие, месец, година. Но пред хората съвсем естествено възникнал въпросът – от кога да се смята „началото” на времето, къде да се търси това начало?

      Разбира се, хората не са могли, а и сега не могат да уловят онзи начален момент, от който е започнало да тече времето. Затова те са се уповавали на религиозното начало. Представата за бога, според която той е творец на всяко начало, давала възможност да се намери разрешение на въпроса.

      За начало (ера) летоброенето в различните хронологични системи по-горе, древните народи са смятали деня на някое важно събитие).

Мохамеданска
Римска ера
Християнска