8е клас

 

Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на френски език

 

Класен ръководител - Фиданка Лазарова

Учебен план