9е клас

 

Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на френски език

Класен ръководител - Иво Борисов

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година