8д клас

Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на немски език

 

Класен ръководител : Лилия Иванова

Учебен план