8б клас

Профил "Чужди езици" -  немски език с английски език  

Класен ръководител : Лилия Иванова

Учебен план

 

АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИАНОВ ДИМИТРОВ

АНДРЕА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА

АНТОНИЯ АНТОНОВА БОГДАНОВА

ВАНЕСА БОЯНОВА БОЯНОВА

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ КЕРЕМИДАРСКИ

ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛ ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР АНТОНОВ РАДУЛОВ

Димитър Крумов Тодоров

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ

ЕЛМИРА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА

ИВА КАЛИНОВА ИВАНОВА

КАЛИНА НИКОЛАЕВА БРЪНЗОВА

КАТРИНА БОЙКОВА БОГДАНОВА

КРИСТИАНА ЛАЗАРОВА КИРОВА

ЛОРА ПЕТРОВА ЛЮБОМИРОВА

ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ПРОДАНОВ

МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МАРИЯ КРАСИМИРОВА ДРАГАНОВА

МАРТИН МИХАЙЛОВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛА ПЛАМЕНОВ СЕДЕФЧОВ

РАЛИЦА ГОРЯНОВА КИРИЛОВА

СЛАВ СЕРГЕЕВ СЛАВЧЕВ