9б клас

Профил "Чужди езици" -  интензивно изучаване на немски език

Класен ръководител : Росица Алексова

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година