10б клас

Класен ръководител - Лилия Борисова

Учебен план