8а клас

 

Профил "Чужди езици" -  интензивно изучаване на английски език

Класен ръководител : Пенка Рангелова

Учебен план.