НП

 

         На 25.02.2020 г. в ГПЧЕ "Симеон Радев", в изпълнение на дейностите по НП"Бизнесът преподава", Модул1: Бизнесът в училище - Семинари в училище,  се проведе лекция на тема: 3D печат.

        Присъстваха ученици от 8 клас - профил"Софтуерни и хардуерни науки"; ученици от 11 клас, изучаващи в информационни технологии в часовете по профилирана подготовка; ученици от 12 клас, които посещават школи за придобиване на дигитални умения и компетенности.