Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на немски език

 

Класен ръководител : Силвия Иванова