Профил: Софтуерни и хардуерни науки  - интензивно изучаване на френски език

Класен ръководител : Фиданка Лазарова

Учебен план 2021/2022 година