Профил : Софтуерни и хардуерни науки - интензивно изучаване на немски език

Класен ръководител - Лилия Иванова

Учебен план 2021/2022 година