COVID-19
Уважаеми ученици, учители и родители,

На основание заповед №  РД-01-677/ 25.11.2020   на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на Министъра на МОН се въвеждат следните временни
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

·       Преустановяват се присъствените учебни
занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.),

·       Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи

Обучението на учениците ще се провежда в електронна среда от разстояние, спазвайки сега действащото учебно разписание.

Разписание   на часовете

блок  8.00 – 9.10

·       9.10 – 9.30

I I блок 9.30 – 10.40

·        10.40 – 11.00

I I I блок 11.00 – 12.10

·        12.10 – 12.20

IV блок 12.20 – 13.30

Педагогическият съветник ще работи в електронна среда от разстояние, а всеки петък ще бъде на разположение в училище от 11.00 ч. до 15.00 ч. С цел спазване на
противоепидемичните мерки и недопускане на струпване на ученици е необходима предварителна договорка с педагогическия съветник за консултация.

За административни услуги канцеларията на гимназията ще бъде на разположение понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до 12.00 ч.

Желаем на всички здраве и сили, за да се справим с поредното предизвикателство!

От ръководството на ГПЧЕ „Симеон Радев“
        Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние - тук.
   В периода от 23.11.2020 година до 27.11.2020 година учебните занятия в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник, ще започват от 8:00 часа, по сега действащото седмично разписание.

        Учениците от VII и XII клас ще се обучават присъствено.

        Учениците от IX, X и XI клас ще се обучават от разстояние в  електронна среда  /ОРЕС/.
Уважаеми ученици, учители и родители,

съгласно т. 1 от Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на общинския кризисен щаб, обучението от разстояние в електронна среда продължава за времето от 16.11.2020г. до 20.11.2020г. 

Седмичното разписание остава непроменено.

Бъдете здрави!

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев".
ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

 

На основание заповед № РД 09-2980/28.10.2020г. на Министъра на МОН считано от 29.10.2020г. учениците от 8 до 12 клас преминават  на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 - тук.

ПРАВИЛА на ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ за работа в условията на COVID-19  за учебната 2020/2021 година - тук.

ПЛАН на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година  - тук.