COVID-19

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 - тук.

ПРАВИЛА на ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ за работа в условията на COVID-19  за учебната 2020/2021 година - тук.

ПЛАН на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година  - тук.