COVID-19

 

Заповед - тук.




Актуализирани насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - тук




3AПОВЕД, с която се утвърждават Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - тук.




Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата - тук.




  Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние - тук.




 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

 

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

ПРАВИЛА на ГПЧЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ за работа в условията на COVID-19  за учебната 2021/2022 година - тук.

ПЛАН на ГПЧЕ „Симеон Радев“ – гр. Перник за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2021/2022 година  - тук.