Дистанционно обучение - ОРЕС

Уважаеми ученици, учители и родители,

1.   
Възобновява се присъственият учебен процес за учениците от 8 до 12 клас при
спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г
до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;

б) от 26.04. 2021г
до 29.04.2021г - присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

2.   
Обучението на учениците от разстояние в електронна среда, чрез използване
на средствата на информационните и комуникационните технологии е както следва:

а) от 12.04.2021 г
до 23.04.2021 г. – в ОРЕС се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;

б) от 26.04. 2021г
до 29.04.2021г - в ОРЕС се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас;

Присъственото обучение се
осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки, в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното
и училищно образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет  страницата на МОН (носене на маски, спазване на дистанция, стриктна хигиена, дезинфекция и т.н). 

Учениците в присъствено обучение не се смесват по време на междучасие, както и не се допускат струпвания по коридорите и във фоайетата.

Схемата на класните стаи, в които ще се осъществява присъственото обучение може да се види на табло на входа и във фоайето пред дирекцията. 

 
Уважаеми учители, ученици и родители, на основание заповед №РД09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието и науката дните:

- от 01.04.2021 до 02.04.2021г. да се провежда обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 8 до 12 клас

- от 05.04.2021 до 07.04.2021г. (за учениците от 12 клас) да се провежда обучение от разстояние в електронна среда

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев"
Уважаеми учители, ученици и родители,

на основание заповед № РД09-748/19.03.2021г. на министъра на образованието и науката от 22.03.2021г.  до 31.03.2021г. обучението на учениците от 8 до 12 клас ще се провежда в електронна среда от разстояние.

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев"
Уважаеми учители, ученици и родители,

На основание Заповед на министъра на образованието и науката  № РД 09-648/12.03.2021 г. се преустановява присъствения образователен процес в училищата на територията на общините Брезник и Перник за учениците от до XII клас за периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г
Уважаеми ученици, учители и родители,

На основание заповед №  РД-01-677/ 25.11.2020   на Министъра на здравеопазването и заповед № РД09-3457/26.11.2020г. на Министъра на МОН се въвеждат следните временни
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

·       Преустановяват се присъствените учебни
занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове и др.),

·       Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи

Обучението на учениците ще се провежда в електронна среда от разстояние, спазвайки сега действащото учебно разписание.

Разписание   на часовете

блок  8.00 – 9.10

·       9.10 – 9.30

I I блок 9.30 – 10.40

·        10.40 – 11.00

I I I блок 11.00 – 12.10

·        12.10 – 12.20

IV блок 12.20 – 13.30

Педагогическият съветник ще работи в електронна среда от разстояние, а всеки петък ще бъде на разположение в училище от 11.00 ч. до 15.00 ч. С цел спазване на
противоепидемичните мерки и недопускане на струпване на ученици е необходима предварителна договорка с педагогическия съветник за консултация.

За административни услуги канцеларията на гимназията ще бъде на разположение понеделник, сряда и петък от 10.00 ч.  до 12.00 ч.

Желаем на всички здраве и сили, за да се справим с поредното предизвикателство!

От ръководството на ГПЧЕ „Симеон Радев“
Декларация от родител за обучение в електронна среда от разстояние - тук.


       

         В периода от 23.11.2020 година до 27.11.2020 година учебните занятия в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник, ще започват от 8:00 часа, по сега действащото седмично разписание.

        Учениците от VII и XII клас ще се обучават присъствено.

        Учениците от IX, X и XI клас ще се обучават от разстояние в  електронна среда  /ОРЕС/.Уважаеми ученици, учители и родители,

съгласно т. 1 от Заповед № РД 09-3172/12.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и решение на общинския кризисен щаб, обучението от разстояние в електронна среда продължава за времето от 16.11.2020г. до 20.11.2020г. 

Седмичното разписание остава непроменено.

Бъдете здрави!

Ръководството на ГПЧЕ "Симеон Радев".
Анкета за родители. ВАЖНО!

           Уважаеми родители, публикуваме линк към анкета за мнението Ви, свързано с организацията на учебния процес в епидемичната обстановка.

Анкетата е на Института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.

Линк към анкетата - тук.
На основание заповед № РД 09-2980/28.10.2020г. на Министъра на МОН считано от 29.10.2020г. учениците от 8 до 12 клас преминават  на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Обучението ще бъде само първа смяна при следното разписание на часовете:

Разписание на часовете

I блок  8.00 – 9.20

I I блок 9.40 – 11.00

I I I блок 11.20 – 12.40

IV блок 13.00 – 14.20

 

Седмично разписание за първи срок на 2020/2021 учебна година - Едносменен режим - Дистанционна форма на обучение - линк.

 

 
         Ръководството, колективът  и учениците на ГПЧЕ"Симеон Радев"  ви поздравяват с пожелания на изучаваните езици и плакати по повод 1ви май - Международен ден на труда!
               На 22.04.2020 г. се навършиха 100 години от рождението на академик Валери Петров. Поет, писател, драматург и преводач-любим на много поколения. По този повод ученици от ГПЧЕ подготвиха презентации и форматираха негови произведения в онлайн часовете по ИТ.

 

Презентация, изготвена от Диана Кирилова 9б клас -  тук.

Видео, изготвено от Диана Кирилова 9б клас 

Презентация, изготвена от Веселина Борисова 9е клас -  тук.

Поема проект-  тук.

Поема проект-  тук.

Поема проект-  тук.

 

 

 

 


  

"МОЯТ СЛОВЕСЕН ПОДАРЪК КЪМ ВАС" - СОФИЯ СТОЙНЕВА

 

 

" Подарък, сътворен от Елин Пелин и “опакован” от мен!"  - Софя Стойнева

 

 

 

"Моят словесен подарък в дни на изпитание. " - София Стойнева

 

"Житейски урок от героинята с най-хубавата усмивка в българската литература - Ралица" - София Стойнева

 

Галерия 

Проекти по Информационни технологии на ученици от 8 клас - линк