НВО 10 клас

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 !!!Веднага  след приключване на модул 1 автомаатично се преминава към Модул2 и започва да тече времето - няма възможност за почивка между двата модула
ТЕСТ МОДУЛ 1  СЕ ОЦЕНЯВА ВЕДНАГА 

ОЦЕНКА НА МОДУЛ 2 - КАРТА  ЗА ОЦЕНКА - ТУК. 

 

 
ПРИМЕРЕН ТЕСТ - 2018 МОДУЛ1 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

 ЗАДАЧА  2017 ГОДИНА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 1 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 2 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА МОДУЛ 2 - ВАРИАНТ 3 - СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КОНКРЕТНО ЗАДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗТЕГЛЯ ОТ  ФАЙЛОВЕ С РЕСУРСИ: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ВКЛЮЧВА И ДИАГРАМА.
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2016 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 - ТУК.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2 - УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.

 
ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧА  2015 ГОДИНА

ТЕСТ МОДУЛ1

ОТГОВОРИ НА ТЕСТ МОДУЛ 1 - ТУК.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА  МОДУЛ 2- УСЛОВИЕ 

РЕСУРС КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА ОТ МОДУЛ 2 - ИЗТЕГЛИ ТУК.