11б клас

 

Профил : Чужди езици -  интензивно изучаване на английски език

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ : Роман Кирилов

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година

Учебен план 2019/2020 година

Учебен план 2018/2019 година