Съобщения

 

Поправителни изпити-септемврийска сесия

На 07.09.2018 година /петък/ от 9.00 часа ще се проведе поправителен изпит по Биология и ЗОО - септемврийска сесия.

 
На  30.07.2018 г.от 16.00 ч.,в ГПЧЕ“С.Радев - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет  при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2018 година

2.  Утвърждаване на учебниците за учебната 2018/2019 г.

 ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

09.07.2018 Г. - БИОЛОГИЯ И ЗОО

10.07.2018 Г. - ХИМИЯ И ООС
ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!
24.04.2018 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ“С.Радев" - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1.Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2018 година .

Заинтерисованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

             На 14.03.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи.

 
ВАЖНО!!!

Грипна ваканция за учениците от област Перник - на 15.01.2018 г., 16.01.2018 г. и 17.01.2018 г.

                  Олимпиадите на 13.01.2018 г. и 14.01.2018 г. ще се проведат. 

 
ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

             На 04.01.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2017 година.

2. Обсъждане на план - приема за учебната 2018/2019 година.

3. Разни.