Съобщения

 
ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

             На 14.03.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размери на капиталовите разходи.

 
ВАЖНО!!!

Грипна ваканция за учениците от област Перник - на 15.01.2018 г., 16.01.2018 г. и 17.01.2018 г.

                  Олимпиадите на 13.01.2018 г. и 14.01.2018 г. ще се проведат. 

 
ВАЖНО!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

             На 04.01.2018 година  от 17:00 часа, в сградата на ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник, ще се проведе задедание на Обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2017 година.

2. Обсъждане на план - приема за учебната 2018/2019 година.

3. Разни.