12д клас

Профил : Чужди езици - интензивно изучаване на френски език

Класен ръководител - Наташа Миленова

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година

Учебен план 2019/2020 година

Учебен план 2018/2019 година

Учебен план 2017/2018 година