12б клас

Профил : Чужди езици - интензивно изучаване на английски език

Класен ръководител - Любка Дамянова

Учебен план 2021/2022 година

Учебен план 2020/2021 година

Учебен план 2019/2020 година

Учебен план 2018/2019 година

Учебен план 2017/2018 година