Випуск 2016

 


12 a клас

Класен ръководител: 

Искра Петрова

12 б клас

Класен ръководител: 

Мариета Атанасова

12 в клас

Класен ръководител:

 Слави Малинов

12 г клас

Класни ръководители:

Диана Узунова

Лили Николова

Марияна Петкова

12 д клас

Класен ръководител:

Иванка Мягкова