Новини

Проект Еразъм +

Проект Еразъм +

               Проектът на ГПЧЕ"Сичмеон Радев", 2017-1-ВG01-КА101-035987 "Учители в действие" съфинансиран от програма Еразъм+ завърши.            Оценката на проекта от Националната агенция 'Център за развитие на човешките… - прочети още


Проект

Проект "School in the cloud"

           От 16.08.2019 г. до 24.08.2019 г., по   проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”, осем преподаватели и един представител на администрацията от ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник,… - прочети още


Свободни места след трети етап

Свободни места след трети етап

ГПЧЕ "Симеон Радев" обявява 5 свободни места след трети етап на класиране. 1. Чужди езици - немски и английски език - 3 бр.  2. Чужди езици - френски език и английски език - 1 бр. 3. Софтуерни и хардуерни науки - информатика и ИТ с английски език - 1 бр. Подаването  на заявления в ГПЧЕ "Симеон… - прочети още


Проект Еразъм +

Проект Еразъм +

ГПЧЕ"Симеон Радев" - град Перник  спечели участие  в нов проект :   Проект "School in the cloud" №2019-1-ВG01 – КА101-061983 по програма „Еразъм+”,  Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование”-… - прочети още


Заседание на Обществен съвет

Заседание на Обществен съвет

 Заседание на обществения съвет към ГПЧЕ"Симеон Радев" ,  ще се проведе на 10.07.2019 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “Симеон Радев“ - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17.           Заседанието ще се проведе при следния денвен ред: Отчет на изпълнението на бюджета… - прочети още


График поправителни изпити - м. септември