Обществен съвет - заседание

На 08.07.2024 г. , в 17.00 ч. в ГПЧЕ “С. Радев - гр. Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

1. Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2024 година .

2. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 09.07.2024