График за работата на комисията по приема

График за работата на комисията по прием на ученици в осми клас за учебната 2024/2025 година

 


Публикувана на: 03.07.2024