ЗДИППК: август-септември 2024 г.

Заявления за допускане до Задължителни държавни изпити /Държавни изпити/ за придобиване на професионална квалификация, сесия август-септември 2024 г. се подават от 26.06.2024 г. до 10.07.2024 г. в канцеларията на ГПЧЕ "Симеон Радев."

ЗДИППК/ДИППК, сесия август-септември 2024 г., чрез защити на дипломни проекти  ще се провеждат по допълнителен график в периода 23.08.2024 г. – 28.08.2024 г..


Публикувана на: 27.06.2024