График поправителни изпити сесия август

График за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка, сесия август за учебната 2023/2024 учебна година


Публикувана на: 27.06.2024