НА ВНИМАНЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители, 

Предвид започващия летен ваканционен сезон и  репортаж в предаване на българска частна национална телевизия, в който е представена тревожна информация за случващото се по време на организирани детски дискотеки в цялата страна Ви обръщаме внимание на следното:

-  нормата на чл. 5б от Закона за закрила на детето за предлагането и продажбата на деца на алкохолни напитки, райски газ, наркотични вещества, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия за пушене, различни от тютюневи изделия;

-  спазването на изискването за „вечерен час“, регламентирано в чл. 8 от Закона за закрила на детето и чл. 5a от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, според което родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, следва да го придружават на обществени места след 20:00 часа, ако детето не е навършило 14-годишна възраст, а ако е навършило 14 години, да го придружават на обществени места след 22:00 часа или да осигуряват пълнолетно дееспособно лице за придружител, като удостоверяват това му качество с декларация по образец;

-  недопускането на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина, съгласно разпоредбата на чл. 6 от Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места.


Публикувана на: 27.06.2024